ДНЕВНИК НА ИЗЦЕЛЕНИЕТО

ДНЕВНИК на ИЗЦЕЛЕНИЕТО
посветен на необходимостта от споделянето, на прошката, благодарността, любовта –
неща, без които процесът на изцелението е невъзможен. Потиснатите емоции са най-прекият път
към болестта, така че освобождавайте се навреме от тях, откривайки най-здравословния за себе си път.

 

СПОДЕЛЕНО                                               ЯМАТА