ЕДНА ПО ЕДНА

ЕДНА ПО ЕДНА

Един мъж скитал по безлюдния плаж. В далечината съзрял друг човек, който се навеждал, вземал нещо от пясъка и го хвърлял в океана.
Приближил се и попитал:
– Какво правиш?
– Спасявам морските звезди от отлива.
– Но те са хиляди! – изумил се човекът. – Не можеш да спасиш всичките!
– Знам – съгласил се другият. – Но тази поне ще спася.
Навел се, взел поредната морска звезда и я пуснал в океана.

КРЪГЪТ НА ПОДКРЕПАТА