НАМАСТЕ

НАМАСТЕ
Мерилин Дайъмънд, д-р Доналд Бъртън Шнел

“Намасте” е древна санскритска дума, която означава “Почитам божествената същност в теб.”
Преди да кажете: “Аха, ето пак съзерцаване на пъпа и визуализиране на нирвана”, нека ви обясним какво разбираме ние под божествено. Божествена е онази велика загадка, принципът на живота, който всички ние въплъщаваме.
Казваме ви “Намасте”, защото действително тачим тази жизнена сила. Уважаваме я в себе си и в другите и искаме да ви убедим и вие да я уважавате. Ако почитаме жизнената сила, произтичаща от божествената същност във всеки от нас, не ни остава нищо друго, освен да възприемем начин на живот, който да ни направи здрави. Много от проблемите в нашето общество, дори епидемията от затлъстяване и болести, се дължат на факта, че в нашата култура ние преди всичко не признаваме и не почитаме божественото, или жизнената сила, във всеки един от нас.
Може би сте чували това, което говорим сега, казано по друг начин. Ние искаме да го изразим така, че то да отекне в съзнанието ви и да задълбочи представата ви за добро здраве:

Скъпи приятелю,
Ти си духовно същество, Душа, която разполага със средства, правещи възможно човешкото битие. Тези средства са най-големите ти богатства: здраво тяло и здрав дух. Пътуването ти като духовно същество преминава през вселена от интелигентност и целенасоченост, и животът ти по същество е “училище”, в което усвояваш по-висши чувства и се освобождаваш от онези, които те принизяват.
Ти не си тук без причина. Ти си тук, за да постигнеш любов, радост, спокойствие и здраве – иначе казано, всичко, което води до духовно израстване и напредък.
Без наистина важните неща: почитта към живота, нашите грижи за здравето и стремежът ни към него са празна подигравка, нещо безполезно, което може да доведе единствено до болка. Колко тъжно е да гледаш как хора, посветили суетно целия си живот на своето тяло, гледат в паника, как то се руши.
Без почит към живота няма да откриете пътя към тайната на здравето и трайното щастие. Днешната официална медицина отрича тъкмо тази почит към живота и продължава да пренебрегва нейното значение в развитието на съвременното здравеопазване. В схематичния светоглед на повечето медици за съжаление липсва идеята за мощта на биологическата жизнена сила, на божествената енергия, оживяваща всичко пред очите ни. Ако бъде подхранвана и използвана, тя може да донесе повече здраве и изцеление, отколкото скъпите технологични новости.
Големите духовни мъдреци и философи във всяка култура и традиция учат, че почитта към живота е ключът към здравето на отделния човек и към обществения напредък. Затова, за да решите проблемите със здравето и теглото си, предлагаме ви да започнете с безрезервно обвързване с жизнената сила вътре във вас. Тя се излъчва от Душата, както светлинните лъчи избликват от слънцето. Колкото повече я подхранвате, толкова по-бързо ще възвърнете здравето и нормалното си тегло, които са ваше исконно право. Не забравяйте, че храната на Душата е радостта.
И йога, и древноеврейската култура, и други важни духовни традиции хилядолетия наред напомнят, че тялото е само превозното средство, с което преминаваме през живота. Те ни учат да използваме магическата сила на ума, за да достигнем до собствената си божественост. Смята се, че тялото и умът служат на Душата в стремежа й да осъществи задачите на живота ни. Ето, това е нашата възможност.
Много книги, включително и нашата “Фитоника” дават насоки как да превърнете тялото и ума си в средство за осъществяване на всички мечти на вашата Душа. Можете още сега да възприемете древната традиция и да отдадете почит към Дара на Живота, който толкова дълго се е изплъзвал от вниманието на нашата култура.
Можете да постигнете висшето равновесие между тялото, ума и духа, което не само ще ви донесе отлично здраве, но и ще ви направи лъчезарен и слънчев човек, какъвто заслужавате да бъдете. Животът не е случайност, нито пък здравето и дълголетието.
Ние почитаме тази жизнена сила във вас и се радваме, че сте готови да ни последвате. Няма съмнение, че животът е такъв, какъвто го направите, и ще се радваме да видим как с всеки изминал ден израстване, укрепвате и се изпълвате с все повече радост, усвоявайки навиците и поведението, подчинени на “важните неща”.

КРЪГЪТ НА ПОДКРЕПАТА