ОТГОВОРНОСТ

ОТГОВОРНОСТ
Бърнард Гантър

Играта, която играем, се нарича преструване.
Ние се преструваме, че не се преструваме.
Ние избираме да забравим кои сме.
И тогава забравяме, че сме забравили.
Кои сме ние всъщност?
Ние сме Центърът, който наблюдава и режисира представлението и който може да вземе решение как да се развива действието; това е съзнанието за собственото АЗ – онова мощно, любящо, перфектно отражение на Космоса.
Но в опита си да се справим с минали ситуации, ние сме избрали пасивната позиция, за да избегнем наказанието или за да не загубим любовта.
Ние сме предпочели да отричаме отговорността си, като се преструваме, че нещата току-що са се случили и че нищо всъщност не зависи от нас.
Ние сме прехвърлили отговорността върху другите, позволили сме те да владеят нашия живот, свиваме се някъде долу и свикваме с тази мазохистична поза, свикваме със своята слабост, със своята нерешителност.
Но в действителност ние сме свободни и сме център на космическа енергия.
Нашата воля е нашата мощ.
Нека не се преструваме, че не я притежаваме, или че нямаме нужда от нея.

КРЪГЪТ НА ПОДКРЕПАТА