ПОРТРЕТ НА БОГА

ПОРТРЕТ НА БОГА

Едно момченце рисувало картина.
– Това е много интересно. Какво рисуваш? – попитал учителят.
– Правя портрет на Бога.
– Но никой не знае как изглежда, защото никой не Го е виждал! – изумил се учителят.
– Когато завърша картината си, всички вече ще знаят – отговорило момченцето и продължило да рисува.

КРЪГЪТ НА ПОДКРЕПАТА