УРОК ЗА МЪДРЕЦИ

УРОК ЗА МЪДРЕЦИ

Всяка вечер един мъдрец напускал пещерата си, за да гледа нощното небе.
Забелязал, че една звезда свети все на едно и също място и тръгнал към нея.
Стигнал до малка къщурка, изпълнена с весел детски смях.
Похлопал на вратата и ведра стопанка го приютила и нагостила.
На сутринта мъдрецът си тръгнал, оставяйки на добрата жена заръката да се моли на Бога така, както повеляват Писанията.
Не след дълго звездата над къщичката угаснала. Всяка нощ мъдрецът я търсил на нощното небе, но тя не се появявала. Тръгнал отново той към добрата жена и нейния дом и какво заварил: къщата била мръсна, децата – гладни, а жената се молела на пода, захлупена по очи.
– О, жено, продължавай да се молиш по своя си начин – засрамен си тръгнал мъдрецът и никога повече не си позволил да дава съвети кой как да общува със своя Бог.

“Ако не можеш да кажеш нищо
по-смислено от тишината, замълчи.”
Еврипид

Ако има светлина в душата, ще има красота в човека.
Ако има красота в човека, ще има хармония в дома.
Ако има хармония в дома, ще има спокойствие в страната.
Ако има спокойствие в страната, ще има мир в света.

Китайска мъдрост

“Никога не е късно да осъзнаем в какво вярваме.
Ние усвояваме системата си от убеждения в много ранна възраст и
после цял живот създаваме събития, които да й съответстват.”
Луиз Хей

КРЪГЪТ НА ПОДКРЕПАТА