ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
Независимо кои 2-3 от предложените мудри или кой комплекс
ще изберете за следващите седмици, винаги започвайте с
Гиан и завършвайте с Атманджали.

СПЕЦИФИЧНИ И ПОДКРЕПЯЩИ МУДРИ
И КОМПЛЕКСИ

Мудрите са еднакви за всички възрасти. Децата трябва да обучите на тези, които са им нужни в момента. Най-добре е да ги правите заедно с тях.
Необходимите ви за дадена ситуация мудри ще намерите в “Примерни комплекси” или в общия “Списък на мудрите”.

СПОРЕД ЛУИЗ ХЕЙ –
един от най-ярките водачи на движението “Нова епоха”,
чиито психологически модели за причините на болестите
се използват широко в алтернативната и официалната медицина,

ДЕТСКИТЕ БОЛЕСТИ
се дължат на детинското поведение на заобикалящите ни възрастни, на вяра в предразсъдъци, в общоприети представи и лъжливи закони.

Работата с ума трябва да извършват най-вече възрастните, в чиято власт е да променят семейната атмосфера и да предоставят на детето необходимото му изпълнено с любов и грижа пространство.
Утвържденията се правят в полза на децата, но едновременно с това – за прочистване на съзнанието на родителя, учителя, роднината или някой друг, който е около детето и може да му влияе.
Болестите на детето са шанс за възрастните да променят собствените си мисловни модели и да се научат на здравословно мислене.
Списъкът на вероятните причини за детските болести и за новите мисловни модели дава възможност на родителите да опознаят своите деца.

Основен мисловен модел:
Божествена закрила заобикаля това дете. Утвърждаваме умствен имунитет.

АДЕНОИДИ
(Трета сливица)

Вероятна причина: Търкания и кавги в семейството. Детето по някакъв начин чувства, че е нежелано и че пречи.
Нов мисловен модел: Това дете е желано, добре посрещнато и много обичано.

АНГИНА
(Възпалено гърло, Възпаление на сливиците)

Вероятна причина: Силно убеждение, че не можете да се застъпвате за себе си и да искате това, от което имате нужда.
Нов мисловен модел: Мое рождено право е всичките ми потребности да бъдат задоволявани. Сега с любов и лекота искам това, от което се нуждая.

АНЕМИЯ

Вероятна причина: Нагласа от типа: “Да, но…” Липса на радост. Страх от живота. Чувство, че не сме достатъчно способни.
Нов мисловен модел: За мен е безопасно да изживявам радост във всички области на моя живот. Обичам живота.

Сърповидно-клетъчна анемия

Вероятна причина: Убеждението, че не сте достатъчно способен, унищожава същинската радост от живота.
Нов мисловен модел: Това дете вдишва и изживява радостта на живота и е захранвано от любовта. Бог прави чудеса всеки ден.

АСТМА

Вероятна причина: Страх от живота. Нежелание у детето да бъде тук.
Нов мисловен модел: Това дете е в безопасност и е обичано. То е добре дошло и е прието с любов.

БРАДАВИЦИ

Вероятна причина: Малки проявления на омраза. Вяра в грозотата.
Нов мисловен модел: Аз съм любовта и красотата на живота в пълната им изява.

БРОНХИТ

Вероятна причина: Разгорещена семейна среда. Кавги и крясъци. Понякога отчуждена тишина.
Нов мисловен модел: Провъзгласявам мир и хармония в себе си и около мен. Всичко е наред.

ВАРИЦЕЛА
(Вж. Херпес зостер)

Вероятна причина: Очаквате тухла да падне върху главата ви. Страх и напрежение. Прекалена чувствителност.
Нов мисловен модел: Аз съм спокоен, понеже се доверявам на жизнения процес. Всичко в моя свят е наред.

ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

Вероятна причина: Недостиг на радост, която да протича през вашия живот. Горчивина.
Нов мисловен модел: С любов позволявам на любовта свободно да протича в моя живот. Обичам се.

ВЪЗПАЛЕНИЕ НА СЛИВИЦИТЕ

Вероятна причина: Страх. Потиснати емоции. Потиснати творчески способности.
Нов мисловен модел: Доброто за мен сега протича свободно. Чрез мен се проявяват божествените идеи. Спокоен съм.

ВЪЗПАЛЕНИ МЕСТА ПО ТЯЛОТО

Вероятна причина: Неизразен гняв, който се настанява във вас.
Нов мисловен модел: изразявам своите емоции по положителни начини, изпълнени с радост.

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ

Вероятна причина: Страх. Гняв. Дразнещи мисли.
Нов мисловен модел: Моите мисли са мирни, спокойни и съсредоточени.

ГАДЕНЕ

Вероятна причина: Страх. Отхвърляне на идея или преживяване.
Нов мисловен модел: В безопасност съм. Вярвам, че процесът на живота ще ми донесе само добро.

ГЛАВОБОЛИЕ

Вероятна причина: Отнемане на силата. Самокритика. Страх.
Нов мисловен модел: Обичам и одобрявам ебе си. Виждам себе си и това, което върша, с очите на любовта. В безопасност съм.

ГЛУХОТА

Вероятна причина: Отхвърляне, инат, изолация. “Не ме безпокойте!” Какво не искате да чуете?
Нов мисловен модел: Слушам божествените сигнали и се наслаждавам на всичко, което мога да чуя. Аз съм в единство с всичко около мен.

ГРИП

Вероятна причина: Отклик на общоприети убеждения и отрицателна нагласа. Страх. Вяра в статистиката.
Нов мисловен модел: Аз съм неподвластен на масово разпространените убеждения и на предразсъдъците. Освободен съм от пречки и влияния.

ГРЪБНАК – ИЗКРИВЯВАНЕ

Вероятна причина: Неспособност да се приспособите към подкрепата, предоставена от живота. Страх и стремеж да се придържате към стари идеи. Недоверие към живота. Липса на цялостност. Нямате смелост да действате според убежденията си.
Нов мисловен модел: Освобождавам се от всички страхове. Сега се доверявам на жизнения процес. Зная, че животът съществува за мен. С любов се изправям високо.

ГРЪБНАЧНО-МОЗЪЧЕН МЕНИНГИТ

Вероятна причина: Разгорещено мислене и гняв, насочен към живота.
Нов мисловен модел: Освобождавам се от всички укори и обвинения и приемам мира и радостта на живота.

ГЪРЛО

Вероятна причина: Магистрала на себеизразяване. Канал на съзидателността.
Нов мисловен модел: Разтварям сърцето си и възпявам радостта на любовта.

ГЪРЛО – ВЪЗПАЛЕНО

Вероятна причина: Задържане на гневни думи. Чувствате се неспособен да се изразявате истински.
Нов мисловен модел: Отърсвам се от всичките си ограничения и съм свободен да съм такъв, какъвто наистина съм.

ГЪРЛО – ПРОБЛЕМИ

Вероятна причина: Неспособност да се застъпите за себе си. Преглътнат гняв. Потиснати творчески способности. Отказ от промяна.
Нов мисловен модел: Може да се вдига шум. Изразявам се свободно и с радост. С лекота се застъпвам за себе си. Проявявам творческите си способности. Желая да се променя.

ДЕТСКИ ПАРАЛИЧ

Вероятна причина: Парализираща ревност. Желание да спрете някого.
Нов мисловен модел: Има достатъчно за всички. Моите пълни с любов мисли създават моята свобода и това, което е добро за мен.

ДИАРИЯ

Вероятна причина:
Нов мисловен модел: Приемам, усвоявам и изхвърлям в съвършена последователност. Аз съм в хармония с живота.

ЕПИЛЕПСИЯ

Вероятна причина: Усещане, че сте преследван. Отхвърляне на живота. Усещане за голяма борба. Насилие над самия себе си.
Нов мисловен модел: Избирам да виждам живота като вечен и изпълнен с радост. Аз съм вечен, радостен и спокоен.

ЕЧЕМИК

Вероятна причина: Гледате на живота разгневено. Ядосан сте на някого.
Нов мисловен модел: Избирам с радост и любов да виждам всеки човек и всяко нещо.

ЗАЕКВАНЕ

Вероятна причина: Несигурност. Липса на самоизява. Забранено ви е да плачете.
Нов мисловен модел: Свободен съм да се застъпя за себе си. Сега съм сигурен, че се изразявам добре. Общувам единствено с любов.

ИНФЕКЦИИ

Вероятна причина: Нервност, гняв, раздразнителност.
Нов мисловен модел: Избирам да бъда спокоен и хармоничен.

КАШЛИЦА

Вероятна причина: Желание да излаете: “Вижте ме!” “Чуйте ме!”
Нов мисловен модел: Мен ме забелязват и оценяват по най-положителните начини.

КОЛИКИ

Вероятна причина: Умствен дразнител, нетърпение. Заобикалящата среда предизвиква раздразнение.
Нов мисловен модел: Това дете реагира само на любовта и на изпълнените с любов мисли. Всичко е спокойно.

КОПРИВНА ТРЕСКА
(Уртикария)

Вероятна причина: Скрити малки страхове. Правите от мухата слон.
Нов мисловен модел: Нося спокойствие във всяко ъгълче на своя живот.

КОСТИ

Вероятна причина: Представляват структурата на Вселената.
Нов мисловен модел: Аз съм добре сложен и уравновесен.

КОСТИ – ПРОБЛЕМИ

Счупвания

Вероятна причина: Бунт срещу властта на възрастните.
Нов мисловен модел: В моя свят управлявам аз, тъй като аз съм единственият, който мисли с моя ум.

Деформации

Вероятна причина: Умствена скованост и напрежение. Неспособност на мускулите да се опънат. Липса на умствена гъвкавост.
Нов мисловен модел: Вдишвам живота цялостно. Отпускам се и се доверявам на процесите на живота.

ЛИМФНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
(Възпаление на лимфни възли и др.)

Вероятна причина: Предупреждение, че умът трябва да бъде пренасочен към съществените неща в живота – Любов и Радост.
Нов мисловен модел: Сега насочвам вниманието си изцяло към любовта и радостта, които получавам от живота. Свободно възприемам живота. Умът ми е спокоен.

МОКРЕЩИ РАНИ

Вероятна причина: Премълчани обидни думи. Обвинения.
Нов мисловен модел: Аз създавам само радостни изживявания в моя свят, изпълнен с любов.

МУСКУЛИ

Вероятна причина: Съпротива към нови преживявания. Мускулите представляват способността ни да се придвижваме в живота.
Нов мисловен модел: Изживявам живота като изпълнен с радост танц.

МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ

Вероятна причина: Не си струва да порасна.
Нов мисловен модел: Преминавам отвъд ограниченията на моите родители. Свободен съм да постигна най-доброто, на което съм способен.

НАВЯХВАНИЯ

Вероятна причина: Гняв и противопоставяне. Нежелание да се придвижите в определена посока в живота си.
Нов мисловен модел: Вярвам, че жизненият процес ще ме отведе единствено към най-доброто за мен. С покоен съм.

НАДНОРМЕНО ТЕГЛО

Вероятна причина: Страх, нужда от закрила. Бягство от чувствата. Несигурност. Отхвърляне на себе си. Стремеж към реализация.
Нов мисловен модел: Аз съм в хармония със своите чувства. Където и да се намирам, аз съм в безопасност. Сам създавам своята сигурност. Обичам и одобрявам себе си.

НАРАНЯВАНИЯ
(Порезни и др. рани)

Вероятна причина: Насочен към себе си гняв. Чувство за вина.
Нов мисловен модел: Сега освобождавам гнева по положителен начин. Обичам и одобрявам себе си.

НАСТИНКИ
(Болести на горните дихателни пътища)

Вероятна причина: Много неща наведнъж. Умствено объркване и безпорядък. Дребни наранявания. Убеждения от типа: “Настивам по три пъти всяка зима.”
Нов мисловен модел: Позволявам на своя ум да се отпусне и да съм спокоен. В мен и около мен царуват яснота и хармония. Всичко е наред.

НАТЪРТВАНИЯ

Вероятна причина: Малките пречки в живота. Наказване на себе си.
Нов мисловен модел: Обичам и се грижа за себе си. Отнасям се към себе си внимателно и с любов. Всичко е наред.

НЕРВНОСТ

Вероятна причина: Страх, тревога, напрежение. Недоверие в жизнения процес.
Нов мисловен модел: Аз съм на едно безкрайно пътешествие през вечността и разполагам с достатъчно време. Общувам със сърцето си. Всичко е наред.

НОКТИ

Вероятна причина: Представляват защита.
Нов мисловен модел: Протягам ръка, без да се страхувам.

НОКТИ – ГРИЗАНЕ

Вероятна причина: Неудовлетвореност. Самоизяждане. Злоба към родител.
Нов мисловен модел: Безопасно е да порасна. Сега с лекота и радост сам се справям със собствения си живот.

НОС

Вероятна причина: Представлява собствената оценка за себе си.
Нов мисловен модел: Признавам собствените си интуитивни способности.

Запушен

Вероятна причина: Недооценяване на собственото достойнство.
Нов мисловен модел: Обичам и одобрявам себе си.

Кръвотечение от носа

Вероятна причина: Необходимост от признание. Чувство, че не ви забелязват. Плачете за любов.
Нов мисловен модел: Обичам и одобрявам себе си. Оценявам своята истинска стойност. Аз съм прекрасен.

Течащ
(Хрема)

Вероятна причина: Молба за помощ. Вътрешен плач.
Нов мисловен модел: Обичам и утешавам себе си по приятни за мен начини.

ОРИГВАНЕ

Вероятна причина: Страх. Прекалено бързо поглъщане на живота.
Нов мисловен модел: Има време и място за всичко, което трябва да се извърши. Спокоен съм.

ОЧИ

Вероятна причина: Представляват способността да се вижда ясно – миналото, бъдещето и настоящето. Проблемите с очите при децата са израз на нежеланието да виждат това, което става в семейството.
Нов мисловен модел: Сега това дете е заобиколено от хармония, радост, красота и сигурност. Аз виждам с любов и радост.

Ечемик

Вероятна причина: Не харесвате това, което виждате в собствения си живот.
Нов мисловен модел: Сега си създавам живот, който обичам да гледам.

Астигматизъм

Вероятна причина: Неприятности с Аз-а. Страх от истински поглед към себе си.
Нов мисловен модел: Сега желая да видя собствената си красота и величие.

Кривогледство

Вероятна причина: Нежелание да се види какво има навън. Противоречащи си цели.
Нов мисловен модел: За мен е безопасно да виждам. Спокоен съм.

Късогледство

Вероятна причина: Страх от бъдещето. Недоверие в това, което предстои.
Нов мисловен модел: Приемам Божествените напътствия и винаги съм в безопасност. Доверявам се на хода на живота.

ПАРАЗИТИ

Вероятна причина: Давате власт на другите и ги оставяте да завладеят положението.
Нов мисловен модел: С любов възвръщам силата си и премахвам всякакво вмешателство.

ПЛАЧ

Вероятна причина: Сълзите са реката на живота. Плачем от радост, от страх или когато сме тъжни.
Нов мисловен модел: Аз съм приятелски настроен към всички свои емоции. Обичам и одобрявам себе си.

ПНЕВМОНИЯ

Вероятна причина: Отчаяние. Умора от живота. Емоционални рани, на които не се дава възможност да зараснат.
Нов мисловен модел: Свободно възприемам божествените идеи, изпълнени с дъха и разума на живота. всеки момент е нов.

ПОВРЪЩАНЕ

Вероятна причина: Насилствено отхвърляне на идеи. Страх от новото.
Нов мисловен модел: С радост възприемам живота и това е безопасно за мен. Само добро идва при мен и чрез мен.

ПРИСТЪПИ

Вероятна причина: Бягство от себе си, от семейството и от живота.
Нов мисловен модел: Вселената е моят дом. В безопасност съм. Разбиран съм.

РАЖДАНЕ

Вероятна причина: Представлява началото на този откъс от филма на живота.
Нов мисловен модел: Сега това бебе започва един радостен и прекрасен нов живот. Всичко е наред.

Вродени дефекти

Вероятна причина: Кармични. Вие сте избрали да дойдете по този начин. Ние избираме родителите и децата си. Неприключена работа.
Нов мисловен модел: Всяко преживяване е съвършено по отношение на процеса на израстването ни. Приемам състоянието, в което се намирам.

РАХИТ

Вероятна причина: Емоционално недохранване. Липса на любов и сигурност.
Нов мисловен модел: Аз съм спокоен. Любовта на Вселената ме храни и поддържа.

СИНУЗИТ

Вероятна причина: Раздразнителност, насочена към някой близък.
Нов мисловен модел: Обявявам, че мирът и хармонията живеят в мен и ме заобикалят непрекъснато. Всичко е наред.

ТИКОВЕ

Вероятна причина: Страх. Чувство, че другите ви наблюдават.
Нов мисловен модел: Всичко в живота ме одобрява. Всичко е наред. В безопасност съм.

ТРЕСКА

Вероятна причина: Гняв, раздразнение.
Нов мисловен модел: Аз съм спокоен и невъзмутим. Аз съм проявление на мира и любовта.

УХАПВАНИЯ

Вероятна причина: Страх. Уязвимост за всякакви обиди.
Нов мисловен модел: Прощавам си и се обичам и сега, и завинаги.

УШИ

Вероятна причина: Представляват способността ни да чуваме.
Нов мисловен модел: Чувам с любов.

УШИ – БОЛКИ

Вероятна причина: Гняв, нежелание да чуваме. Прекалено вълнение. Спорещи родители.
Нов мисловен модел: Заобиколен съм от хармония. С любов слушам доброто и прекрасното. Аз съм притегателен център за любовта.

ХИПЕРАКТИВНОСТ

Вероятна причина: Страх. Чувствате, че се упражнява натиск над вас, и усещате, че сте под напрежение.
Нов мисловен модел: В безопасност съм. Цялото напрежение изчезва. Аз съм достатъчно способен.

ХРАНИТЕЛНО ОТРАВЯНЕ

Вероятна причина: Позволявате на другите да поемат контрола. Чувство за безпомощност.
Нов мисловен модел: Притежавам силата и умението да се справя с всичко, което се появи пред мен.

ЦЕРЕБРАЛНА ПАРЕЗА

Вероятна причина: Необходимост от сплотяване на семейството чрез обич.
Нов мисловен модел: Допринасям за сплотен, мирен и изпълнен с любов семеен живот. Всичко е наред.

ЦИРЕИ

Вероятна причина: Гняв. Гневни изблици. Нервна възбуда.
Нов мисловен модел: Излъчвам любов и радост. Спокоен съм.

Любовта отстранява и освобождава всичко, различно от нея

Луиз Хей