ЗАВИСИМОСТИ

ЗАВИСИМОСТИ
Независимо кои 2-3 от предложените мудри или кой комплекс ще изберете за следващите седмици, винаги започвайте с
Гиан и завършвайте с Атманджали.

СПЕЦИФИЧНАТА МУДРА Е:

КАЛЕШВАРА
( Жест на контрол над времето )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Успокоява потока на мислите и обърканите чувства. Подкрепя вземането на решения. Стимулира концентрацията и умствената дейност. Премахва състоянието на зависимост: от кафе, цигари, алкохол, наркотици, хора. Подкрепя стремежа да бъдем себе си.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Средните пръсти и палците се допират с върховете си, останалите – с вторите си фаланги. Палците сочат към гърдите, лактите са повдигнати.
ДОЗИРОВКА: В продължение на 10 вдишвания и издишвания – бавно и дълбоко. За преодоляване на вредни навици и зависимости – 15-20 минути на ден, придружено с осмисляне.

ПОДКРЕПЯЩИ МУДРИ И КОМПЛЕКСИ:

АПАНА
( Мудра на енергията )

ПРИЛОЖЕНИЕ: При болка, интоксикация, за пречистване на организма; при болести на пикочната система и гръбначния стълб. Стимулира дейността на жлъчката и черния дроб.
Осигурява търпение и спокойствие, увереност, вглъбяване, съзерцание, вътрешна хармония. Подкрепя благодарността за съществуването и за всичко, дарявано от живота.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Съединяват се палец, среден и безименен пръст. Останалите са свободно изправени.
ДОЗИРОВКА: При спешна необходимост: 5 до 45 минути; при хронични състояния: 3 пъти дневно по 15 минути.

АТМАНДЖАЛИ
( Жест на молещия се; Мудра на хармонията; Чисто сияние )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Хармонизира и активизира съвместната дейност на двете мозъчни полукълба, както и организма като цяло.
Успокоява мислите, дарява яснота и увереност. Когато се държи пред гърдите, поддържа съсредоточеност и вглъбеност, създава вътрешна хармония. Мудрата е ключ към Сахасрара, Седма чакра, и може да се използва за нейното лечение.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Дланите се събират една към друга и се насочват към небето, на височината на гърдите, гърлото или Третото око – доверете се на интуицията си.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение. Изпълнява се самостоятелно или в края на комплекса, след всички други мудри, за цялостно хармонизиране на енергиите.

БАН ЧЖИ ФА
( Цялостно лечение и подмладяване на организма )

1. Палецът притиска показалеца към дланта. Показания: слабо сърце.
2. Палецът притиска средния пръст към дланта. Показания: слабо и вяло храносмилане, подуване на корема, храносмилателен дискомфорт, диарии.
3. Палецът притиска безименния към дланта. Показания: функционална недостатъчност на белите дробове, активизиране на дихателните движения.
4. Палецът притиска кутрето към дланта. Показания: бъбречни заболявания.
5. Палецът опира в средата на дланта. Останалите пръсти го обхващат. Показания: черен дроб и жлъчка, очистване чрез червата.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.

БАЛАНС НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА*
( Премахване на енергийни блокажи )

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Десният палец се обхваща с четирите пръста на лявата ръка. След няколко минути се изпълнява с левия палец.
Чакра: Свадхистана (Сакрална, Втора чакра); според други школи – Чакра на слънчевия сплит.
Меридиани: На белите дробове.
Органи: Черен дроб, жлъчен мехур; глава, шия, лимфна система, сливици, зъби, синуси на белите дробове, очи, сухожилия, хрущяли, нокти, коса.
Емоции: Доброта, самоконтрол, дееспособност; гняв, ярост, раздразнителност, озлобление; прекаляване с работа, секс, храна.
Дарява: Спокойствие, радост, невъзмутимост, оптимизъм.

2. Десният показалец се обхваща от четирите пръста на лявата ръка. След няколко минути се изпълнява с левия показалец.
Чакра: Вишудха (На гърлото, Пета чакра); според други школи – Сърдечна чакра.
Меридиани: На дебелото черво; на далака и панкреаса.
Органи: Сърце, тънки черва; дебело черво, нервна система, гръбначен стълб, главен мозък (ствол, церебрални съдове, обвивка), кръвоносни органи; език, телесна температура.
Емоции: Радост, откритост, но и омраза, емоционална студенина и самота вследствие на обездвижване и заменяне на реалния живот с виртуалността на интелектуалното.
Дарява: Емоционална топлина, нагласа за празници, радост, вкус към туризма и танците.

3. Четирите пръста на лявата ръка обхващат десния среден пръст. След няколко минути се изпълнява с левият среден пръст.
Чакра: Манипура (На слънчевия сплит, Трета чакра); според други школи – Чакра на гърлото.
Меридиани: На перикарда; на жлъчния мехур; на кръвообращението.
Органи: Стомах, далак, панкреас; главен мозък, кръвоснабдяване, алерии, храносмилане, съдова система; уста, мускули.
Емоции: Спокойствие, балансираност, съчувствие, загриженост, но и безспокойство, тревога, прекалена загриженост и дори свръхконтрол, прекалена замисленост, “самоизяждане”, чести смени на настроението поради това, че не можем да си “намерим място”.
Дарява: Хармония, уют, усещане за сигурност и защитеност, стремеж към музика и красота.

4. Левият безименен се обхваща от четирите пръста на дясната ръка. След няколко минути се изпълнява с десния безименен.
Чакра: Аджана (На Третото око, Шеста чакра); според други школи – Първа чакра.
Меридиани: На ендокриниума; на черния дроб и на стомаха.
Органи: Бели дробове, дебело черво; ендокринна система; кожа.
Емоции: Смелост, желание за ред и порядък, но и тъга, мъка, печал, депресии и дори злоба.
Дарява: Свободно време, открити пространства, чист въздух, усещане за свобода.

5. Лявото кутре се обхваща от четирите пръста на дясната ръка. След няколко минути се изпълнява с дясното кутре.
Чакра: Анахата (Сърдечна, Четвърта); според други школи – Сакрална чакра.
Меридиани: На тънките черва; на сърцето.
Органи: Пикочен мехур, бъбреци; уши, кости, сърце, тънки черва, дванадесетопръстник, психични функции.
Емоции: Нежност, приспособимост, доволство, чувство за сигурност, но и недоволство, плашливост, страх, ужас; недостиг на сън, продължителен стрес, необузданост и разпуснатост.
Дарява: Тиха радост, хармония във всичко, житейска сигурност.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.

БАЛАНС НА МЕРИДИАНИТЕ
( Покой и оздравяване )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Изравняват се енергийните нива в меридианите. Мислите са “отключени”, органите и клетките си почиват, възстановява се балансът в цялата енергийна система. Бързо се разгражда стресът.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Лявото стъпало е преметнато върху дясното, глезен върху глезен. Лявата длан ляга в дясната “на кръст”, като десният палец попада в центъра на лявата длан. Над него с върховете се докосват палецът и средният пръст на лявата ръка.
ДОЗИРОВКА: 20-25 минути.

БЕЗСТРАШИЕ
( Контрол над емоциите )

ПРИЛОЖЕНИЕ: При всички видове бъбречни заболявания. (Бъбреците имат навика да “акумулират” на физическо ниво собствените ни страхове.)
При стрес, страх от сблъсък и нападение; осигурява контрол над емоциите. Подкрепя оцеляването и победата над злото с помощта на вътрешните сили.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Дясната ръка е на височината на гърдите с длан, обърната навън, като че отблъсква. Лявата е на нивото на пъпа, с длан нагоре, като че подпира.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.

БХРАМАРА
( Пчелата; алтернатива на медолечението )

ПРИЛОЖЕНИЕ: При понижен имунитет, алергични състояния, обриви, секрети в синусите, бронхите и чревния тракт; при нарушена чревна флора в резултат от прекаляване с антибиотици и всички случаи, когато се прилага медолечение.
Подкрепя стремежа да се освободим от страховете и да си изградим емоционален имунитет към света. Засилва търпението и толерантността, работи в полза на адаптационната енергия.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Показалецът ляга в основата на палеца. Върхът на палеца се допира отстрани до нокътя на средния пръст. Безименният и кутрето са изпънати.
ДОЗИРОВКА: 4 пъти дневно по 7 минути; при възможност – 8 пъти дневно по 15-20 минути.

ВАДЖРА ПРАДАМА
( Жест на непоколебимото доверие )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Във всички ситуации на съмнение в себе си.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Пръстите на двете ръце са преплетени пред сърцето.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.

ГИАН ( ДЖАН; ДЖНАНА; ЧИН )*
( Мудра на знанието; Мудра на съзнанието )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Повишава енергийния потенциал, обменните процеси, кръвообращението. При безсъние, сънливост, високо кръвно налягане и пр. Подобрява енергийната проводимост.
При влошено емоционално състояние: напрежение, тревога, безпокойство, меланхолия, мъка, скръб, депресия. При влошена мозъчна дейност: лоша памет и концентрация, намалена способност за възприемане и усвояване ( учебен процес ). Стимулира творческата изява. Дарява мир, хармония, покой. Разгражда стреса.
Осигурява цялостен баланс и хармония. Изпълнява се или самостоятелно, или преди всички останали мудри, или след тях, за интегриране с целостта на живота. Любима мудра на мислители, творци, интелектуалци.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Върховете на палеца и показалеца се докосват без натиск. Останалите пръсти са свободно изправени.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.
___________
* Ако мудрата сочи към небето, нарича се Джнана; ако сочи към земята, нарича се Чин. Може да се изпълнява за засилване действието на всички мудри: с дясната ръка се изпълнява Джнана или Чин, а с лявата – другата мудра.
Ефектът на Гиан мудра се засилва, когато показалецът докосне не върха, а първата фаланга на палеца. Най-силно е въздействието, когато нокътят на показалеца докосне основата на палеца.

ГИАН – ДИНАМИЧНА МУДРА

ПРИЛОЖЕНИЕ: Универсално. Осигурява траен лечебен ефект.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: При вдишване пръстите се опъват. При издишване – се докосват, както следва:
Първи етап:
1. Върховете на палеца и показалеца ( ГИАН ); повишава енергийния потенциал, засилва обмяната и кръвообращението.
2. Върховете на палеца и средния ( ШУНИ ); хармонизира действието на черния дроб и жлъчката със стомаха и панкреаса. Осигурява решителност и готовност за изпълнение на дълга.
3. Върховете на палеца и безимения ( РАВИ, СУРИЯ ); хармонизира действието на черния дроб и жлъчката със белите дробове и дебелото черво. Възстановява баланса на нервната система; възвръща душевното спокойствие; отстранява тъгата и депресията.
4. Върховете на палеца и кутрето ( БХУДИ ); усилва умствената дейност; стабилизира психиката; подобрява кръвообразуването; засилва имунитета; укрепва духа.
Втори етап:
Палецът притиска последователно всеки нокът: на показалеца, средния, безименния и кутрето. Пръстите образуват кръгче.
Трети етап:
Палецът притиска последователно показалеца, средния, безименния и кутрето, чиито върхове докосват дланта в основата на палеца. Пръстите образуват кръгче.
ДОЗИРОВКА: 5-30 минути дневно. Дишането е бавно, плавно, равномерно, леко.

КУБЕРА
( Жест, “изпълняващ” желания )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Почиства и отваря синусите. Дарява спокойствие и вътрешна хармония, увереност и невъзмутимост. Изпълнява се винаги, когато искаме нещо или молим за нещо.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Палецът, показалецът и средният пръст са събрани в едно. Безименният и кутрето са свити към центъра на дланта.
ДОЗИРОВКА: Ефектът зависи не от продължителността, а от интензивността на изпълнението.
ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използваме мудрата за постигане на желание:
1. Изяснете желанието си; формулирайте го точно. Внимавайте какво си пожелавате, защото може и да го получите!
2. Повторете на глас точно формулираното желание 3 пъти, докато изпълнявате мудрата. При всяко повторение на глас, притискайте пръстите един към друг.
3. Изпълнявайте 2 пъти дневно.
4. Дайте най-доброто от себе си и оставете Вселената да си свърши работата: ще получите това, което е най-добро за вас.

КШЕПАНА
( Жест на изливане и освобождаване )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Стимулира отделянето през кожата, белите дробове и дебелото черво. Освобождава изразходваната и отрицателната енергия.
Подпомага изразяването на потиснати емоции. “Предпазен” клапан, но и съдейства за освобождаването от всичко старо, ненужно, пречещо, заемащо мястото на новото. Подкрепя обновителните процеси, хармонизира и балансира основните процеси на живота: приемане и даване.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Пръстите са преплетени без притискане. Изпра-вените показалци на двете ръце се допират с възглавничките си и сочат към земята.
ДОЗИРОВКА: САМО в продължение на 7-15 вдишвания, с максимална концентрация върху издишването. След привършването въздъхнете дълбоко 3 пъти и поставете ръцете на бедрата, с обърнати нагоре длани.

ЛИНГА
( Повдигаща мудра)

ПРИЛОЖЕНИЕ: При всички простудни заболявания на: гърло; бели дробове – разтваря натрупания секрет; дихателни проблеми, свързани с промяна на времето; кашлица; хрема; синузит. Поддържа телесната температура; повишава имунитета; регулира наднорменото тегло. Дарява духовна устойчивост.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Пръстите са сплетени. Палецът на едната ръка сочи нагоре. Палецът и показалецът на другата го обхващат, като се допират.
ДОЗИРОВКА:
За профилактика: Веднъж дневно, 15-20 минути.
За лечение: 3-4 пъти дневно по 15 минути.
С цел отслабване се прави 3 пъти на ден по 15 минути. Прекаляване-то води до апатия, летаргия, инертност. Да се пие достатъчно чиста вода. Ако искате да отслабнете, пийте повече вода.
Според холистиката наднорменото тегло се дължи на натрупани в организма неусвоени вещества, мисли, емоции. Мудрата ще “разбута” всичко непреработено и акумулирано. Дайте си достатъчно вода, за да може организмът да изхвърли натрупаните отрови. А ако си осигурите “жива” вода, ефектът ще се ускори. Живата вода се съдържа в изобилие във всички пресни растителни храни (по възможност – без нитрати).
Според енергията, която ни доставят, храните се делят на:
1. Живи. Това са непреработените, сурови и по възможност – пресни плодове, зеленчуци, билки и пр. растителен свят.
2. Полуживи. Това е растителният свят, преработен от някои животни във вид на мляко, яйца и мед. Силата им е най-голяма, когато са сурови или обработени до 54° С. ( Над 54 градуса топлинна преработка ензимите умират.)
3. Мъртви. Това е всичко останало, което човекът преработва по всички възможни начини и технологии. Тези храни не зареждат с енергия, напротив, отнемат от енергията ни, която трябва да ги елиминира. Не се лишавайте от храните, с които сте свикнали; увеличете присъствието на храните, които лекуват. (“Храната да бъде вашето лекарство.” Хипократ, Първи закон на изцелението, 400 г. пр. н.е.)
За да отслабнете, не се лишавайте от нищо и не гладувайте. Диетите не помагат! Напълно достатъчно е да въведете живите неща в живота си (не само въздух, вода и храна!) и да не позволявате другите да ви хранят. Никой не знае по-добре от самите нас какво всъщност ни е нужно, дори рекламите.

МАКАРА
( Хвани живота; улови мига )

ПРИЛОЖЕНИЕ: При неудовлетвореност, депресия, отпуснатост; за мобилизиране на силите. Активизира енергията на бъбреците. Действа успокояващо, центрира; дарява чувство за сигурност и увереност. Подкрепя доверието в неизчерпаемостта и безкрайността на живота, както и умението да правим най-добрия избор.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Лявата длан лежи в дясната. Десният палец минава между безименния и кутрето и докосва средата на лявата длан. Левият палец и безименният се докосват. Останалите пръсти на лявата ръка са свободни. Ако ви е по-удобно, поставете дясната длан в лявата.
ДОЗИРОВКА: 3 пъти дневно 4-10 минути.

МАХАШИРША
( Голямата мудра на главата )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Главоболие от всякакъв вид и произход. Дарява равновесие; намалява напрежението; отстранява натрупванията в синусите.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Безименният пръст допира основата на палеца. Палецът, показалецът и средният са събрани. Кутретата са опънати.
ДОЗИРОВКА: При необходимост – докато подейства; при хронични състояния – 3 пъти дневно по 6 минути.

НАГА
( Жест на дълбоко прозрение; за преодоляване на светски изпитания и изкушения )

ПРИЛОЖЕНИЕ: При необходимост от свръхестествената сила, мъдрост, хитрост и могъщество за преодоляване на изпитания и препятствия; за получаване на отговори.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Ръцете са кръстосани пред гърдите; палците са кръстосани един върху друг.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.

ПРАНА
( Мудра на живота )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Всички болести на очите; безсилие; лесна уморяемост; нервност; нерешителност; разпиляност; вътрешна неустойчивост; психо-физическо изтощение. Повишава виталността, тонуса и самочувствието. Повишава жизнената енергия; изравнява енергийния потенциал на целия организъм.
Дарява жажда за живот; оптимизъм при приемане на предизвикателствата; издръжливост и сила да отстоиш себе си; доверие в собствените сили; смелост да поставиш ново начало; повишава радостта от живота. Активира Първа чакра.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Показалците и средните пръсти са изправени. Останалите пръсти се събират в едно. При натискане с палеца върху ноктите на безименния и кутрето се активират и балансират двете мозъчни полукълба.
ДОЗИРОВКА: При спешна необходимост: до 30 минути. При хронични състояния: 3 пъти на ден по 15 минути.

ПРЕЧИСТВАНЕ ОТ ОТРОВИ

ПРИЛОЖЕНИЕ: При всички видове натравяния: храни, лекарства, алкохол и т.н.
За освобождаване от отрицателни емоции ( обида, ревност, гняв, страх и пр. ), болезнени спомени, лоши навици пр. Подкрепя прошката.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Палецът ляга отстрани в основата на безименния пръст.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение, но придружено с осмисляне.

ПРИТХИВИ
( Мудра на земята )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Засилва обонянието, действа добре на нокти, кожа, коса, кости. Стимулира телесната температура, функциите на черния дроб и стомаха. Възстановява равновесието. Разгражда стреса. Осигурява хармония между тялото, емоциите и ума.
При влошено психо-физическо състояние, несигурност, потиснатост, стрес. Дава вътрешна стабилност и самоувереност. Защищава от негативни въздействия; засилва енергийния потенциал. Дарява всичко, което е необходимо за един смислен живот
Активира Първа чакра.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Върховете на палците и безименните пръсти се съединяват с лек натиск. Останалите са изправени.
ДОЗИРОВКА: При спешна необходимост или 3 пъти дневно по 15 минути.

СТЪЛБА НА НЕБЕСНИЯ ХРАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ: При депресия, психични разстройства, безизходица, лошо настроение, влошени взаимоотношения, затруднено общуване, объркано съзнание. Дарява сила и единство под контрола на духа.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Десният палец ляга върху нокътя на левия; десният показалец ляга върху възглавничката на левия палец; левия показалец ляга върху нокътя на левия показалец; десният среден ляга върху нокътя на левия показалец; левия среден ляга върху нокътя на десния среден; десния безименен ляга върху нокътя на левия среден; левия безименен ляга върху нокътя на десния безименен. Кутретата са свободно изправени.
ДОЗИРОВКА: 3 пъти дневно по 15 минути.

ШУНЯ
( Мудра на небето)

ПРИЛОЖЕНИЕ: При всички заболявания на ушите и понижен слух.
Действа пречистващо; подкрепя акта на прошката и разграждането на нездравословното упорство. Подпомага вслушването в себе си.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Възглавничките на средните пръсти допират осно-вата на палците, които леко ги притискат. Останалите пръсти са свободно изправени.
ДОЗИРОВКА: 3 пъти дневно, по 15 минути.

КОГАТО СИ ИЗПАДНАЛ В ЗАВИСИМОСТ:

ДИШАЙ!

Жизнената сила не е невидима. Огледай се. Сам ще прецениш кой има повече жизнена енергия и кой едва диша.
С жизнена енергия се сдобиваме чрез храната. Повече ензими – повече енергия. Повече зеленчуци и плодове – повече енергия. Но ако няма кислород, който да превърне храната в енергия, тя остава баластра.
Хората, които дишат плитко, се самоотравят. Без въздух човек може да живее около 6 минути. Дишайки плитко, ние бавно, хронично се самоотравяме. “Слабото снабдяване на клетката с кислород води до намаляване на окислителните процеси в нея и в крайна сметка – до смъртта й. Натоварената с наднормено тегло клетка страда от кислороден глад.” ( Д-р Канзъс)
За да гори по-ярко пламъкът на живота, трябва да има повече кислород. Ако някой ни вземе 3/4 от порцията храна, ще се разбунтуваме. Но непрекъснато се отказваме поне от 3/4 от въздуха, който ни е необходим.

ВНИМАНИЕ! Зареди се с кислород! Стани!
Стъпи здраво на земята, като че си вкопан в нея. Краката да са разтворени на ширината на раменете.
Свий коленете. Наведи се, нека тялото “увисне”, докато издишваш всичката гадост, която се е натрупала в белите ти дробове. Бавно се изправи. Вдишвай дълбоко. Вдигни ръце нагоре, докосни звездите. Издишай бавно. Повтори общо 3 пъти. Ефектът е по-добър и от най-силното кафе. Може да се прави по всяко време на деня. Влива жизненост, дарява мозъка с кислород. И отпуска схванатия гръб.

Д-р Доналд Бъртън Шнел

ТРИМИНУТНОТО ПАУЪР-ДИШАНЕ

Отнема около 10 минути на ден (3 пъти по 3 минути), но зарежда с енергия.
Техниката е част от Йога и може да се упражнява винаги, когато си уморен или имаш нужда от повече енергия.
Очиства лимфната течност, обогатява кръвта с кислород и осигурява повече енергия.
Седни отпуснат, но с изправен гръбнак, за да не пречиш на енергията да протича свободно.
Вдишай.
Задръж въздуха 4 пъти повече в сравнение с времето на вдишването. Например, ако си вдишвал, броейки до 5, задръж въздуха, докато броиш до 20.
Издишай.
Времето на издишването трябва да бъде 2 пъти по-дълго от времето, през което си вдишвал.
Това е всичко.
Съотношението на всеки цикъл винаги е 1 (вдишване) : 4 (задържане на дъха) : 2 (издишване).
Цялото упражнение (около 3 минути) се състои от 10 цикъла.
Изпълнява се поне 3 пъти дневно.
Може да го превърнеш в ритуал, да дишаш на отворен прозорец, докато се разхождаш или тичаш в парка, но може да се изпълнява и на работното място, в автобуса или пред телевизора.
Важното е да ДИШАШ!

Барбара Симонсон,
Рейки мастер

НЕ РЪЖДЯСВАЙ!

“По своето въздействие движението може да замени
всяко лечебно средство, но всички лечебни средства на света
не могат да заменят въздействието на движението.”
Тисо

Кислород се набавя:
1. Чрез храната – особено зелени листни зеленчуци, които съдържат хлорофил.
2. Чрез дълбокото дишане. Запознай се с Ци Гун; изучи го.
3. Чрез движението.
Животът е движение.
Хипократ, на когото всички вярваме, казва: “Да не се движиш, значи да ръждясаш. А ръждата е разложение.”
Всички знаем, че трябва да си осигурим поне 20 минути на ден енергично ходене.
Тялото е създадено, за да върви.
Мускулите на краката имат отчаяна нужда от движение.
ВНИМАНИЕ:
На краката им е добре, но на корема не – той се отпуска, докато ходим.
Напряга се кръстът – той върши цялата работа.
Ходенето не раздвижва гръбнака.
Слабите мускули означават слабо сърце.
Когато мускулът се свива, той изтласква кръв към сърцето и му помага.
Когато се отпуска, приема кръв и кислород, храни клетките.
Отпуснатите мускули са “стари” мускули, независимо от възрастта.
Ако искаш да възвърнеш жизнеността и младостта си, накарай мускулите да заработят отново.
Най-простото, но едно от най-ефективните упражнения, което децата непрекъснато правят, е следното:
Легни на пода. Стани. Все едно колко трудно и сковано. След няколко дни ще си по-малко скован. Това елементарно движение въздейства върху ВСИЧКИ мускули на тялото.
Намери своето движение и НЕ РЪЖДЯСВАЙ!

Д-р Бъртън Доналд Шнел

ОПТИМИСТИЧНОТО МИСЛЕНЕ
и зависимостите

Съзнаваме или не, умът играе огромна роля във всичко, което случва в нашия живот. Нашите мисли създават нашия свят. Ние се превръщаме в това, което мислим. Всичко е състояние на ума, вкл. и нашето здраве. Ако мислим за здраве, то ще дойде при нас.
Умът може да бъде най-голямото ни богатство и най-големият ни кошмар. Крайният резултат зависи от това, как се грижим за него. Защото умът е като дете, което трябва да бъде възпитавано правилно, за да получи най-много от живота. В същото време той е и духът от бутилката, който може да работи за нас и да изпълнява волята ни, но може и да ни поведе през мрачни светове. Истината е, че каквото и да правим, преди това вече сме го помислили. Тялото само следва това, което умът вече е решил.
Никога досега човешкият ум не е бил подлаган на такъв постоянен и огромен поток от информация. Умственото “преяждане” води до нарушено умствено “храносмилане” – една от главните причини да живеем в “токсично” общество. Нарушеното умствено храносмилане ражда мисли от рода на: “Нямам повече сили.” “Това е повече, отколкото мога да понеса.” “Претоварен съм”. Такива мисли ни карат да изядем цяла кутия бонбони, да изпием цялата бутилка вино и какво ли още не само и само за да се почувстваме по-добре. Умът преяжда поради информационния потоп, в който го караме да живее; след него преяжда и тялото.
Лесно е да се каже: “Спри, овладей мислите си, овладей живота си”, но е наистина трудно да се направи. Трудно е не само същото “преялият” ум трудно функционира, но и защото нашата цивилизация не ни учи да използваме ефективно ума си. Нашата цивилизация се отнася с умовете ни като с хранилища на информация, в която излива какво ли не, най-вече напълно безполезни факти и цифри. Никой обаче не ни преподава най-полезния урок: как действа умът и как да го използваме. Това е все едно някой да ни връчи ключовете от кола, а да не ни научи да я караме. Последиците по принцип са катастрофални. Някои от нас осъзнават опасността и успяват да се спасят – чрез медитация или с други техники. Други стремглаво вървят от болест към болест. Ако осъзнавате, че нещо не е наред, че животът ви не е под ваш контрол, направили сте първата крачка. Следващата е:

ПРОГРАМАТА “ПСИХОТОНИКА”

Програмата “Психотоника” е наръчник за употреба на ума. Основата й е в активното мислене. Активното мислене е самостоятелното мислене. Пасивното мислене е изцяло подчинено на външни влияния. Минималният срок, за да усетите благоприятния ефект на програмата, е 30 дни.

1. МИСЪЛТА ПРЕДХОЖДА ДЕЙСТВИЕТО.

Първата стъпка е да насочите поглед навътре, да се вгледате в мислите си и да разберете дали вашите мисли са полезни за вас. Ако не са, променете ги.

2. ИЗГРАДЕТЕ СВОЯТА ПОЗИТИВНА ПРОГРАМА.

Ако не го направите, вашият ум всеки ден ще се програмира от външни влияния.
Умът е инструмент, който служи на човека както ръцете и краката. Искате ли ръцете и краката ви да действат безконтролно? А защо позволявате на ума си да прави каквото той иска?
Само от вас зависи да си върнете контрола над собствения си ум.

3. УЧИМ СЕ, КАТО ПОВТАРЯМЕ.

Новите умения се усвояват, като се упражняват всеки ден. Стъпка по стъпка, всеки ден по малко, можем да се научим да ръководим изцяло мислите си.
Целта е да прочистим съзнанието, да изхвърлим остарелите и вредни мисловни модели, които с нищо не допринасят да бъдем щастливи. Истината е, че щастливите мисли изместват тъжните. Как се постига?

Чрез:
Петминутна благодарност. Посвещавай първите 5 минути от деня си, за да благодариш на всичко, което е наред в живота ти, и на всички, които те правят щастлив.
Разговаряй със себе си. След като отделиш първите 5 минути от деня, за да благодариш на всичко и всички, поговори със себе си, преди да започнеш да общуваш с другите. Слънчевият оптимизъм, при който помниш силните страни и успехите си, вместо слабостите и неуспехите, създава усещане за благополучие и щастие. Ако не се програмираш сам, другите ще го направят, но едва ли тяхното програмиране ще е от полза за теб.
Смени ролята. Като деца се чувствахме силни и справедливи в ролята на Зоро; красиви и неотразими в ролята на Спящата красавица. Като деца вземахме сила от ролята, която играехме. Избери нова роля – на щастливия, успяващ човек. Шекспир е казал: “Целият свят е сцена.” Ние така или иначе играем роли. Нека играем избраните от нас роли, не тези, които другите ни налагат.
Отърси се от привичките си. Да поемеш контрол над ума си, над себе си, означава да се отърсиш от зависимостите. Ако навиците ти работят в твоя полза – запази ги. Ако са против теб – изхвърли ги. Навик се създава с многократно повторение. Никой не е бил щастлив от първата си цигара. Усетил е удоволствие от цигарите след много неудоволствия. От навиците се отказваме чрез многократни повторения. Тялото иска да ти помогне, довери му се.

Ето една възможност:
Стани на крака. Отпусни тялото. Смръщи вежди. Гледай надолу. Намръщи се. Как се чувстваш?
А сега: вдигни глава, погледни небето. Изправи гърба и раменете. Поеми дълбоко въздух, задръж го, издишай бавно и се усмихни. Как се чувстваш?
Трудно се задържат негативни мисли, докато дишаш дълбоко и се усмихваш. Тялото иска да се радва, не му пречи. Лин Андрюз, авторката на “Лечителката”, пише: “Жизнената енергия изтича от пукнатините, които пристрастяванията създават в живота ни. Най-лоши са емоционалните пристрастявания: към тъгата, хаоса и усещането, че не сме достатъчно добри.”

Ако си пушач и искаш да се откажеш, винаги, когато усетиш потребност от цигара, направи следното:
·- Стани. Стъпи здраво, сякаш си вкопан в земята.
·- Погледни към небето и почувствай силата и увереността в себе си.
·- Издишай, прочисти дробовете, овладей се.
·- Ако си десняк, вдигни лявата ръка към устата, все едно че държиш цигара.
·- Вдишай дълбоко и радостно чист въздух, задръж го около 5 секунди и бавно издишай.
·-Усети силата си, докато си повтаряш наум: “Аз не пуша. Тук аз командвам. Притежавам невероятната сила на своята воля.”

Същата техника се използва, когато ти се прияде нещо сладко или “вредно”. Усещането за глад е един от първите признаци на обезводняването. С другата ръка (не с тази, с която се храниш) вземи чаша вода. Промий с нея тялото си, вместо да го задръстваш с ненужна храна. Изправи се, усети, че порастваш. Бъди висок, утвърди силата и здравето. Разходи се малко с уверена крачка.
Ти владееш ума и тялото. Искаш да живееш здравословно. Помни, че всяко действие се предхожда от мисъл. Осъзнай: само ти мислиш със своя мозък, никой друг. Само от теб зависи дали ще установиш контрол над своето мислене, или ще отстъпиш този контрол на друг. Вредните пристрастявания приключват, когато променим мислите.
– Бележникът. Това е конкретен начин да осъзнаеш своите силни страни и да се опреш на тях в процеса на промяна на начина на мислене. Открий доброто у себе си, своите силни страни. Записвай ги винаги, когато ти дойде на ум още нещо. Ако записваш всичко хубаво в себе си, по-лесно ще успееш да се препрограмираш към позитивно мислене и ще промениш представата за самия себе си.
– Избор на емоционално състояние. Има три основни емоционални състояния:
· Позитивно: Съзидателност, ведрост, оптимизъм, великодушие, ентусиазъм, радост, щастие.
· Неутрално: Никакво вълнение, продуктивност, наблюдателност, спокойствие, яснота, ненапрегнатост.
· Негативно: Потиснатост, безпомощност, обезкураженост, нещастие, напрежение, песимизъм, гняв, страх, предразсъдъци.
Най-добре е да се намираш в първите две състояния и да избягваш да се задържаш в третото. Придобитата безпомощност не само влияе на поведението; тя въздейства на клетъчно ниво и прави имунната система по-пасивна.
Вярно е, че умът повече от всички други части на тялото отказва да спазва дисциплината и да се подчини на новите посоки на мислене. Нужни са упорство и много повторения, за да спечелиш битката с леността и пораженческото настроение. В тази битка всички ние имаме невероятен съюзник: вярата. Защото това, в което вярваме, винаги се сбъдва.

Д-р Доналд Бъртън Шнел

Любовта отстранява и освобождава всичко, различно от нея

Луиз Хей