ОЧИ

ОЧИ
Независимо кои 2-3 от предложените мудри или кой комплекс
ще изберете за следващите седмици, винаги започвайте с
Гиан и завършвайте с Атманджали.

СПЕЦИФИЧНИ И ПОДКРЕПЯЩИ МУДРИ
И КОМПЛЕКСИ

АДЖАНА
( Дворец на ясновидеца )

ПРИЛОЖЕНИЕ: За профилактика и лечение на очни болести, главоболие, мозъчно кръвообращение, ендокриниум.
Осигурява бърза концентрация и “влизане” в себе си. Подкрепя интуицията, вътрешния ни глас. Дарява спокойствие, усещане за закрила и уют. Мудрата е ключ към Шеста чакра, Аджана, лекува чакрата.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Дясната длан е леко свита, с прибрани пръсти. Поставя се върху Третото око – между очите, като покрива носа. Лявата ръка лежи на бедрото, с дланта нагоре; или върху корема, с длан към тялото; или върху сърцето – където има нужда. Може да я поставите и на тила. (Едната ръка на тила, другата върху Третото око е една от най-ефективните позиции на Рейки, част от нейната “Бърза помощ”.)
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.

АПАНА
( Мудра на енергията )

ПРИЛОЖЕНИЕ: При болка, интоксикация, за пречистване на организма; при болести на пикочната система и гръбначния стълб. Стимулира дейността на жлъчката и черния дроб.
Осигурява търпение и спокойствие, увереност, вглъбяване, съзерцание, вътрешна хармония. Подкрепя благодарността за съществуването и за всичко, дарявано от живота.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Съединяват се палец, среден и безименен пръст. Останалите са свободно изправени.
ДОЗИРОВКА: При спешна необходимост: 5 до 45 минути; при хронични състояния: 3 пъти дневно по 15 минути.

АТМАНДЖАЛИ
( Жест на молещия се; Мудра на хармонията; Чисто сияние )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Хармонизира и активизира съвместната дейност на двете мозъчни полукълба, както и организма като цяло.
Успокоява мислите, дарява яснота и увереност. Когато се държи пред гърдите, поддържа съсредоточеност и вглъбеност, създава вътрешна хармония. Мудрата е ключ към Сахасрара, Седма чакра, и може да се използва за нейното лечение.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Дланите се събират една към друга и се насочват към небето, на височината на гърдите, гърлото или Третото око – доверете се на интуицията си.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение. Изпълнява се самостоятелно или в края на комплекса, след всички други мудри, за цялостно хармонизиране на енергиите.

БАН ЧЖИ ФА
( Цялостно лечение и подмладяване на организма )

1. Палецът притиска показалеца към дланта. Показания: слабо сърце.
2. Палецът притиска средния пръст към дланта. Показания: слабо и вяло храносмилане, подуване на корема, храносмилателен дискомфорт, диарии.
3. Палецът притиска безименния към дланта. Показания: функционална недостатъчност на белите дробове, активизиране на дихателните движения.
4. Палецът притиска кутрето към дланта. Показания: бъбречни заболявания.
5. Палецът опира в средата на дланта. Останалите пръсти го обхващат. Показания: черен дроб и жлъчка, очистване чрез червата.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.

БАЛАНС НА ЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА*
( Премахване на енергийни блокажи )

ИЗПЪЛНЕНИЕ:

1. Десният палец се обхваща с четирите пръста на лявата ръка. След няколко минути се изпълнява с левия палец.
Чакра: Свадхистана (Сакрална, Втора чакра); според други школи – Чакра на слънчевия сплит.
Меридиани: На белите дробове.
Органи: Черен дроб, жлъчен мехур; глава, шия, лимфна система, сливици, зъби, синуси на белите дробове, очи, сухожилия, хрущяли, нокти, коса.
Емоции: Доброта, самоконтрол, дееспособност; гняв, ярост, раздразнителност, озлобление; прекаляване с работа, секс, храна.
Дарява: Спокойствие, радост, невъзмутимост, оптимизъм.

2. Десният показалец се обхваща от четирите пръста на лявата ръка. След няколко минути се изпълнява с левия показалец.
Чакра: Вишудха (На гърлото, Пета чакра); според други школи – Сърдечна чакра.
Меридиани: На дебелото черво; на далака и панкреаса.
Органи: Сърце, тънки черва; дебело черво, нервна система, гръбначен стълб, главен мозък (ствол, церебрални съдове, обвивка), кръвоносни органи; език, телесна температура.
Емоции: Радост, откритост, но и омраза, емоционална студенина и самота вследствие на обездвижване и заменяне на реалния живот с виртуалността на интелектуалното.
Дарява: Емоционална топлина, нагласа за празници, радост, вкус към туризма и танците.

3. Четирите пръста на лявата ръка обхващат десния среден пръст. След няколко минути се изпълнява с левият среден пръст.
Чакра: Манипура (На слънчевия сплит, Трета чакра); според други школи – Чакра на гърлото.
Меридиани: На перикарда; на жлъчния мехур; на кръвообращението.
Органи: Стомах, далак, панкреас; главен мозък, кръвоснабдяване, алерии, храносмилане, съдова система; уста, мускули.
Емоции: Спокойствие, балансираност, съчувствие, загриженост, но и безспокойство, тревога, прекалена загриженост и дори свръхконтрол, прекалена замисленост, “самоизяждане”, чести смени на настроението поради това, че не можем да си “намерим място”.
Дарява: Хармония, уют, усещане за сигурност и защитеност, стремеж към музика и красота.

4. Левият безименен се обхваща от четирите пръста на дясната ръка. След няколко минути се изпълнява с десния безименен.
Чакра: Аджана (На Третото око, Шеста чакра); според други школи – Първа чакра.
Меридиани: На ендокриниума; на черния дроб и на стомаха.
Органи: Бели дробове, дебело черво; ендокринна система; кожа.
Емоции: Смелост, желание за ред и порядък, но и тъга, мъка, печал, депресии и дори злоба.
Дарява: Свободно време, открити пространства, чист въздух, усещане за свобода.

5. Лявото кутре се обхваща от четирите пръста на дясната ръка. След няколко минути се изпълнява с дясното кутре.
Чакра: Анахата (Сърдечна, Четвърта); според други школи – Сакрална чакра.
Меридиани: На тънките черва; на сърцето.
Органи: Пикочен мехур, бъбреци; уши, кости, сърце, тънки черва, дванадесетопръстник, психични функции.
Емоции: Нежност, приспособимост, доволство, чувство за сигурност, но и недоволство, плашливост, страх, ужас; недостиг на сън, продължителен стрес, необузданост и разпуснатост.
Дарява: Тиха радост, хармония във всичко, житейска сигурност.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.
_____
* Изпълнявайте мудрата и не се интересувайте от школите и техните мнения.

БАЛАНС НА МЕРИДИАНИТЕ
( Покой и оздравяване )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Изравняват се енергийните нива в меридианите. Мислите са “отключени”, органите и клетките си почиват, възстановява се балансът в цялата енергийна система. Бързо се разгражда стресът.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Лявото стъпало е преметнато върху дясното, глезен върху глезен. Лявата длан ляга в дясната “на кръст”, като десният палец попада в центъра на лявата длан. Над него с върховете се докосват палецът и средният пръст на лявата ръка.
ДОЗИРОВКА: 20-25 минути.

БХУДИ
( Мудра на течността )

ПРИЛОЖЕНИЕ: При пресъхваща уста, сухи и парещи очи; при смущения в бъбреците и пикочния мехур. Подобрява вкусовите усещания, вкл. и вкуса към живота.
Подкрепя стремежа към красота и спокойствие – храната на всяка душа. Балансирайки телесните течности, подкрепя осъзнаването на органичната цялост на живота и мястото на всичко в тази цялост.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Върховете на палеца и кутрето се докосват. Останалите пръсти са свободно изправени.
ДОЗИРОВКА: 3 пъти дневно по 15 минути.

ГИАН ( ДЖАН; ДЖНАНА; ЧИН )*
( Мудра на знанието; Мудра на съзнанието )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Повишава енергийния потенциал, обменните процеси, кръвообращението. При безсъние, сънливост, високо кръвно налягане и пр. Подобрява енергийната проводимост.
При влошено емоционално състояние: напрежение, тревога, безпокойство, меланхолия, мъка, скръб, депресия. При влошена мозъчна дейност: лоша памет и концентрация, намалена способност за възприемане и усвояване ( учебен процес ). Стимулира творческата изява. Дарява мир, хармония, покой. Разгражда стреса.
Осигурява цялостен баланс и хармония. Изпълнява се или самостоятелно, или преди всички останали мудри, или след тях, за интегриране с целостта на живота. Любима мудра на мислители, творци, интелектуалци.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Върховете на палеца и показалеца се докосват без натиск. Останалите пръсти са свободно изправени.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.
___________
* Ако мудрата сочи към небето, нарича се Джнана; ако сочи към земята, нарича се Чин. Може да се изпълнява за засилване действието на всички мудри: с дясната ръка се изпълнява Джнана или Чин, а с лявата – другата мудра.
Ефектът на Гиан мудра се засилва, когато показалецът докосне не върха, а първата фаланга на палеца. Най-силно е въздействието, когато нокътят на показалеца докосне основата на палеца.

ГИАН – ДИНАМИЧНА МУДРА

ПРИЛОЖЕНИЕ: Универсално. Осигурява траен лечебен ефект.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: При вдишване пръстите се опъват. При издишване – се докосват, както следва:
Първи етап:
1. Върховете на палеца и показалеца ( ГИАН ); повишава енергийния потенциал, засилва обмяната и кръвообращението.
2. Върховете на палеца и средния ( ШУНИ ); хармонизира действието на черния дроб и жлъчката със стомаха и панкреаса. Осигурява решителност и готовност за изпълнение на дълга.
3. Върховете на палеца и безимения ( РАВИ, СУРИЯ ); хармонизира действието на черния дроб и жлъчката със белите дробове и дебелото черво. Възстановява баланса на нервната система; възвръща душевното спокойствие; отстранява тъгата и депресията.
4. Върховете на палеца и кутрето ( БХУДИ ); усилва умствената дейност; стабилизира психиката; подобрява кръвообразуването; засилва имунитета; укрепва духа.
Втори етап:
Палецът притиска последователно всеки нокът: на показалеца, средния, безименния и кутрето. Пръстите образуват кръгче.
Трети етап:
Палецът притиска последователно показалеца, средния, безименния и кутрето, чиито върхове докосват дланта в основата на палеца. Пръстите образуват кръгче.
ДОЗИРОВКА: 5-30 минути дневно. Дишането е бавно, плавно, равномерно, леко.

ДЗЪ
( Мудра на оцеляването )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Регулира функциите на бъбреците, правото черво и гръбнака.
При страх, мъка, депресия. Стимулира личностния магнетизъм, интуицията и ума. Ключ към Муладхара – Първа, Коренната чакра.
ИЗПЪЛНЕНИЕ (По Тибетския оригинал): Ръцете са върху бедрата, с дланите нагоре.
Вдишване: Бавно, през носа. Върховете на палците лягат в основата на кутретата. Останалите пръсти бавно обхващат палците и се затварят в юмрук. Задръжте дъха, докато 7 пъти си повторите на ум “ОМ” (“Аум”, “Амин”).
Занимаващите се с духовно самоусъвършенстване ще усетят трептенето в дясното си ухо.
Издишване: Бавно, през носа. Дланите се разтварят, за да “изтекат” грижите, страховете, нещастието. По-напредналите прибират силно горната част на корема.
ДОЗИРОВКА: До 49 пъти, но най-малко 7. В края се протегнете силно.
Втори вариант:
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Ръцете се свиват в юмруци и се поставят върху първа чакра, между краката. Палецът е сгънат и скрит под останалите пръсти, докосвайки основата на кутрето.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.
Трети вариант: Палците са свити в юмруците. Може да се държат и в джобовете.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.

МАХАШИРША
( Голямата мудра на главата )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Главоболие от всякакъв вид и произход. Дарява равновесие; намалява напрежението; отстранява натрупванията в синусите.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Безименният пръст допира основата на палеца. Палецът, показалецът и средният са събрани. Кутретата са опънати.
ДОЗИРОВКА: При необходимост – докато подейства; при хронични състояния – 3 пъти дневно по 6 минути.

ПРАНА
( Мудра на живота )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Всички болести на очите; безсилие; лесна уморяемост; нервност; нерешителност; разпиляност; вътрешна неустойчивост; психо-физическо изтощение. Повишава виталността, тонуса и самочувтвието. Повишава жизнената енергия; изравнява енергийния потенциал на целия организъм.
Дарява жажда за живот; оптимизъм при приемане на предизвикателствата; издръжливост и сила да отстоиш себе си; доверие в собствените сили; смелост да поставиш ново начало; повишава радостта от живота. Активира Първа чакра.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Показалците и средните пръсти са изправени. Останалите пръсти се събират в едно. При натискане с палеца върху ноктите на безименния и кутрето се активират и балансират двете мозъчни полукълба.
ДОЗИРОВКА: При спешна необходимост: до 30 минути. При хронични състояния: 3 пъти на ден по 15 минути.

ПРИТХИВИ
( Мудра на земята )

ПРИЛОЖЕНИЕ: Засилва обонянието, действа добре на нокти, кожа, коса, кости. Стимулира телесната температура, функциите на черния дроб и стомаха. Възстановява равновесието. Разгражда стреса. Осигурява хармония между тялото, емоциите и ума.
При влошено психо-физическо състояние, несигурност, потиснатост, стрес. Дава вътрешна стабилност и самоувереност. Защищава от негативни въздействия; засилва енергийния потенциал. Дарява всичко, което е необходимо за един смислен живот
Активира Първа чакра.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Върховете на палците и безименните пръсти се съединяват с лек натиск. Останалите са изправени.
ДОЗИРОВКА: При спешна необходимост или 3 пъти дневно по 15 минути.

ХАРМОНИЯ
( Процъфтяване и дълголетие )

ПРИЛОЖЕНИЕ: За цялостно хармонизиране на организма.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Дланите се “захлупват” една върху друга, подобно на Ганеша. Средният пръст на дясната притиска центъра на лявата длан, а левият среден пръст – центъра на дясната длан.
ДОЗИРОВКА: Без ограничение.
ЗАБЕЛЕЖКА: Върху средните пръсти са проектирани всички чак-ри. Точката, в която средните пръсти се притискат, е чакрата на ръката. Протича мощно хармонизиране на енергиите на целия организъм.

ШАКТИ
( Шакти – богинята на жизнената енергия )

ПРИЛОЖЕНИЕ: За успокояване и заспиване. Засилва дишането в долната част на гърдите; облекчава в областта на таза: спазми на червата, менструални болки и пр.
Дарява спокойствие, хармония, дълбок мир.
Подкрепя осъзнатия стремеж към единство и го възнаграждава.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Палецът на всяка ръка е сгънат към дланта; показалецът и средният го обгръщат без напрежение; безименните и кутретата се допират с върховете си.
ДОЗИРОВКА: При необходимост, или 3 пъти дневно по 12 минути. Не злоупотребявайте: честото или продължително прилагане на тази мудра може да доведе до летаргия.

ШИВАЛИНГА
( Зареждане с енергия )

ПРИЛОЖЕНИЕ: При лесна уморяемост, неудовлетвореност, болнавост, депресии; при изтощение вследствие преумора и напрежение.
Подкрепя оздравителните процеси, независимо от причината и степента на заболяването.
ИЗПЪЛНЕНИЕ: Десният юмрук с вдигнат нагоре палец лежи в лявата длан. Мудрата е на височината на стомаха, а лактите сочат навън и леко напред.
ДОЗИРОВКА: Без ограничения.

ДАОСКИ ТЕХНИКИ ЗА ОЧИ

Според хилядолетните възгледи на Дао, очите отразяват състоянието на черния дроб: “Проблемите със зрението са характерни за хора, страдащи от чернодробни заболявания, и обратно. Хора, които използват твърде много зрението си (компютър, телевизор, четене и пр.), лесно се изнервят.”
Предлаганият комплекс премахна черните кръгове под очите – резултат от лошо кръвообращение – и предотвратява съсиреци в кръвта, както и подутини и торбички под очите – показател за лош метаболизъм или за задържане на течности. Укрепва и зрението, и черния дроб, като помага при катаракта, астигматизъм, късогледство, глаукома и чернодробни проблеми. Обърнете внимание на следните точки около очите:

1. Поставете палците на ръба на орбитите, в горния вътрешен ъгъл на очите (точка А). Натиснете дълбоко. Наличието на болка говори за енергиен блокаж или отлагане на токсини. Масажирайте, докато преброите до 10. Починете. Повторете общо 3 пъти.

2. Поставете показалците в средата на долния клепач (точка Б). Натиснете силно върху орбитата, а не върху скулите. Масажирайте, докато преброите до 10. Починете. Повторете общо 3 пъти.

3. Поставете показалците на долния клепач, близо до външния ъгъл на очите (точка В). Натиснете и масажирайте, докато преброите до 10. Починете. Повторете общо 3 пъти.

4. Поставете палците върху клепача – на около 1/3 от външния ъгъл на очите (точка Г). Натиснете и масажирайте, докато преброите до 10. Починете. Повторете общо 3 пъти.

5. Поставете средните пръсти на слепоочията (точка Д). Натиснете
и масажирайте, като броите до 10. Починете. Повторете общо 3 пъти.

6. Разтрийте ръце с бързи движения, за да се затоплят. Поставете ги върху очите, като пръстите са леко сплетени. Задръжте така, докато преброите до 10. Повторете общо 3 пъти.

7. Разтрийте костите около очите в указаната посока. Използвайте трите средни пръста. Започвайте винаги от вътрешния ъгъл на окото, близо до носа. Направете го 10 пъти. Починете. Повторете общо 3 пъти.

Спазвайте указаната посока, за да не предизвикате появата на бръчки. При катаракта и глаукома изпълнявайте в продължение на 20 минути на ден. При болезнени точки не натискайте силно. Болката ще отмине постепенно, след като се разнесат токсините.

С ободряващ и лечебен ефект са и следните движения на очите, предложени също от Стивън Чан:

1. Главата е изправена. Погледнете нагоре към тавана, после – надолу, към пода. Очите се движат бавно и свободно. Повторете няколко пъти.
2. Погледнете в двете посоки встрани от главата.
3. Погледнете нагоре-надолу по диагонал, към срещуположните ъгли на очите.
4. Направете кръгово движение с очите – по посока на часовниковата стрелка и обратно.
5. Бързо разтрийте ръце и покрийте с тях очите, за да предадете топлина и енергия.

СПОРЕД ЛУИЗ ХЕЙ –
един от най-ярките водачи на движението “Нова епоха”,
чиито психологически модели за причините на болестите
се използват широко в алтернативната и официалната медицина,

ОЧИТЕ
представляват способността ни да виждаме

Когато имаме проблеми с очите, това обикновено означава, че има нещо, което не желаем да видим, отнасящо се до нас самите или до живота по принцип: в миналото, в настоящето или в бъдещето.
Когато видя малки деца с очила, знам, че нещо става в дома им; нещо, което те не желаят да видят. Ако не могат да го променят, те влошават зрението си, за да не го виждат толкова ясно.
При много хора излекуването става по драматичен начин, когато те действително пожелаят да се върнат към миналото си и да осъзнаят и изчистят от себе си онова, което не са искали да виждат 1-2 години, преди да сложат очилата.
Отричате ли онова, което става сега? Какво не желаете да приемете? Страх ли ви е да погледнете настоящето или бъдещето? Ако можехте да виждате ясно, какво бихте видели, което не виждате сега? Не виждате ли какво сами си причинявате?

ПРОБЛЕМИ

БОЛКА

Остра

Вероятна причина: Чувство за вина. То винаги се стреми към наказание.
Нов мисловен модел: С любов се освобождавам от миналото. Те са свободни, аз също. Сега в моето сърце всичко е наред.

Тъпа и продължителна

Вероятна причина: Копнеж за любов. Копнеж за прегръдка.
Нов мисловен модел: Обичам и одобрявам себе си. Аз съм любящ и привлекателен.

ВЪЗПАЛИТЕЛНИ ПРОЦЕСИ

Вероятна причина: Страх. Гняв. Дразнещи мисли.
Нов мисловен модел: Моите мисли са мирни, спокойни и съсредоточени.

ВЪЗРАСТОВИ ПРОБЛЕМИ

Вероятна причина: Убеждения, свързани с обществото. Остарял начин на мислене. Страх ви е да се държите естествено. Отхвърляне на настоящето.
Нов мисловен модел: Обичам и приемам себе си на всяка възраст. Всеки момент в живота е съвършен.

ГЛАВОБОЛИЕ

Вероятна причина: Отнемате си силата. Самокритика. Страх.
Нов мисловен модел: Обичам и одобрявам себе си. Виждам себе си и това, което върша, с очите на любовта. В безопасност съм.

ЕЧЕМИК

Вероятна причина: Гледате на живота разгневено. Ядосан сте на някого.
Нов мисловен модел: Избирам с радост и любов да виждам всеки човек и всяко нещо.

МИОПАТИЯ

Вероятна причина: Страх от бъдещето. Недоверие в онова, което стои пред вас.
Нов мисловен модел: Доверявам се на хода на Живота. В безопасност съм.

ОЧИ

Вероятна причина: Представляват способността да се вижда ясно – миналото, настоящето и бъдещето.
Нов мисловен модел: Аз виждам с радост и любов.

ПРОБЛЕМИ с ОЧИТЕ

Вероятна причина: Не харесвате това, което виждате в собствения си живот.
Нов мисловен модел: Сега си създавам живот,който обичам да гледам.

Астигматизъм

Вероятна причина: Неприятности с Аз-а. Страх от истински поглед към себе си.
Нов мисловен модел: Сега желая да видя собствената си красота и величие.

Глаукома

Вероятна причина: Коравосърдечна неспособност за прошка. Напрегнатост поради отдавнашни обиди. Обърканост в резултат на всичко това.
Нов мисловен модел: Виждам с любов и нежност.

Далекогледство

Вероятна причина: Страх от настоящето.
Нов мисловен модел: На мястото, където се намирам сега, съм в безопасност. Убеден съм в това.

Катаракт
(перде)

Вероятна причина: Неспособност да се гледа с радост към бъдещето. Мрачно бъдеще.
Нов мисловен модел: Животът е вечен и изпълнен с радост. Очаквам с нетърпение всеки следващ момент.

Кератит
(възпаление на роговицата)

Вероятна причина: Необикновен гняв. Желание да удряте хората или нещата, които виждате.
Нов мисловен модел: Позволявам на любовта, изпълваща собственото ми сърце, да излекува всичко, което виждам. Избирам мира и спокойствието. Всичко в моя свят е наред.

Конюктивит

Вероятна причина: Гняв и неудовлетвореност от това, което виждате в живота.
Нов мисловен модел: Гледам с очите на любовта. Съществува хармонично разрешение и аз го приемам сега.

Конюктивит – остър, инфекциозен

Вероятна причина: Гняв и неудовлетвореност. Нежелание да виждате.
Нов мисловен модел: Освобождавам се от потребността винаги да бъда прав. Спокоен съм. Обичам и одобрявам себе си.

Кривогледство
(Вж. Кератит)

Вероятна причина: Нежелание да се види какво има навън. Противоречащи си цели.
Нов мисловен модел: За мен е безопасно да виждам. Спокоен съм.

Късогледство
(Вж. Миопатия)

Вероятна причина: Страх от бъдещето. Недоверие в това, което предстои.
Нов мисловен модел: Приемам Божествените напътствия и винаги съм в безопасност. Доверявам се на хода на живота.

Око с бял гледец
(Дивергиращ страбизъм)

Вероятна причина: Страх да видите настоящето; онова, което е тук.
Нов мисловен модел: Обичам и одобрявам себе си в този момент.

При децата

Вероятна причина: Нежелание да се вижда какво става в семейството.
Нов мисловен модел: Сега това дете е заобиколено от хармония, радост, красота и сигурност.

Сухи

Вероятна причина: Гневни очи. Отказ да се гледа с любов. По-скоро ще изберете да умрете, отколкото да простите. Съхраняване на злоба.
Нов мисловен модел: Прощавам с готовност. Вдъхвам живот в зрението си и виждам с разбиране и състрадание.

ПЛАЧ

Вероятна причина: Сълзите са реката на живота. Плачем от радост, от страх, от тъга.
Нов мисловен модел: Аз съм приятелски настроен към всички свои емоции. Обичам и одобрявам себе си.

СЪРБЕЖ

Вероятна причина: Несъвместими желания. Неудовлетвореност. Разкаяние. Голямо желание да се махнете от това място.
Нов мисловен модел: Спокоен съм там, където се намирам сега. Приемам това, което е добро за мен, знаейки, че моите нужди и желания ще бъдат удовлетворени.

ТИКОВЕ

Вероятна причина: Страх. Чувство, че другите ви наблюдават.
Нов мисловен модел: Всичко в Живота ме одобрява. Всичко е наред. В безопасност съм.

УМОРА

Вероятна причина: Противопоставяне, скука. Липса на любов към онова, което вършите.
Нов мисловен модел: Животът ме ентусиазира и изпълва с възторг и енергия.

Любовта отстранява и освобождава всичко, различно от нея.

Луиз Хей