ОПРЕДЕЛЕНИЕ за РЕЙКИ Уилям Ли Ранд

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА РЕЙКИ
Уилям Ли Ранд

От 1922 година, когато Микао Усуи получава своето просветлено преживяване и създава своето Лечебно общество Усуи Рейки, еволюцията на получаваната на земята лечебна енергия не спира. Днес има над 30 вида Рейки с различни подразделения и разклонения и продължават да пристигат нови варианти на Рейки, някои по-земни, други по-космически. Някои от новите ситеми включват и нови символи, които задействат в лечението енергии, предназначени за постигането на специфични цели и резултати: облекчаване на болка, дълбинно лечение, заземяване на пациента, “отваряне” на сърцето, предизвикване на покой и вдъхновение, увеличаване на творческите способности, откриване на нови цели, създаване на усещане за закрила и пр.
Днес освен традиционното Рейки Усуи може да се използват възможностите на Мари ел, Техниката на сиянието, Раку Кей, Тибетско Рейки, Каруна Рейки, Рейки на небесната дъга, Рейки на Златния век, Рейки Джин Кей До, Японско Рейки Сатя, Мен Чо Рейки, Джинлап Рейки, Сейчим, Саку Рейки, Рейки на синята звезда, Рейки плюс и т.н.
Някои хора се объркват, когато чуят за различните видове Рейки, тъй като вярват, че Рейки е това, което д-р Усуи е получил по канала и всяка друга лечебна техника трябва да носи друго име.
Когато на д-р Усуи била дадена новата лечебна техника, терминът “Рейки” вече бил в употреба в Япония, затова и д-р Усуи нарича своята техника Усуи Рейки Рьохо, за да е сигурен, че хората ще разберат, че това е уникален вид Рейки. С получаването и на други лечебни методи по канала, подобни на Усуи Рейки Рьохо, но с други вибрации и водещи до други резултати, става ясно, че съществува цял клас лечебни методи, който е подходящо да се нарече Рейки.
Тогава как да се отговори на въпроса, кое е Рейки и кое не? Анализирайки Рейки, предадена на д-р Усуи, откриваме четири уникални качества, които определят класа лечебни техники, която днес наричаме Рейки. Те са:

Способността да се отдава Рейки е по-скоро резултат от получаването на настойка (инициация), отколкото от усилията да развиваме тази способност чрез медитация или други техники.
Всички Рейки техники са част от една приемствена линия, затова се предават от учител на ученик, чрез настройка (инициация), като в началото на тази линия е този, който пръв е получил техниката по канала.
Рейки не се нуждае от насочване на енергията чрез човешкия ум, тъй като тя се насочва от по-висша сила, която знае каква вибрация или комбинация от вибрации е необходима и по какъв начин трябва да се процедира.
Рейки никога не може да причини вреда.

Ако дадена лечебна техника притежава тези четири качества, тя може да се смята за Рейки техника.