ОСНОВНИ ПОЗИЦИИ

ОСНОВНИТЕ ПОЗИЦИИ В РЕЙКИ СА 12

Когато даваме Рейки на себе си:

Първа позиция:            –  Помага при настинки, за разграждане на стреса, яснота на мислите, интуиция, медитация.

Втора позиция:   Хармонизира двете половини на мозъка; за подобряване на паметта, помага при депресия, радост от живота.

 

Трета позиция: 
Алтернативна позиция:…………..

Дава уют, смекчава чувството на лишение, подобрява заспиването и събуждането,
подпомага интуицията и цялостния начин на виждане

Четвърта позиция: 

Хармонизира щитовидната жлеза, регулира кръвното, помага при болки във врата,
пресипналост, подпомага способността да се изразяваме и вътрешния покой

Пета позиция:    – Регулира кръвното, тимусната жлеза, стимулира лимфния поток; подпомага способността да обичаме, състраданието, радостта от живота и съзнанието за единство. Трансформира отрицателните чувства като напр. гняв, ревност, страхове.

Шеста позиция:  – Регулира черния дроб, стомаха, храносмилането; дава енергия; подпомага отпускането и разгражда страховете и фрустрациите.

Седма позиция:  –  Регулира панкреаса (обмяната на захар и мазнини)
и храносмилането; помага при фрустрация, страхове и депресии. Усилва себеуважението и доверието в себе си.

Осма позиция: – Усилва дебелото черво и сексуалните органи; подпомага креативността, гъвкавостта и заземяването. Помага при мигрена, дифузни страхове – страх от съществуването и страх от смъртта, както и при затвореност.

 

Допълнителни позиции…

1.при проблеми с кръво-
обращението……… 2.поддържа душевното равновесие…………. 3.обновява енергията….

Девета позиция:  Помага при напрежение на врата, проблеми с гърба, нерви. Подпомага отпускането, доверието в себе си, веселата отпуснатост и сърдечното общуване.

Десета позиция: Хармонизира сърцето, кръвното, тимуса; подпомага способността да обичаме, доверието и радостта от живота. Полезна при стрес, тревоги, страхове.

Алтернативни на Десета позиция………

Единадесета позиция:  –  усилва нервите, отпуска при стрес, подпомага самосъзнанието.

Дванадесета позиция:  усилва нервите, сексуалните органи, храно-
смилането; подпомага креативността, гъвкавостта, изначалната вяра и заземяването.

Когато даваме Рейки на другите:

Първа позиция:

Втора позиция:

Трета позиция:

Алтернативни на Трета позиция…

Четвърта позиция:

Пета позиция:

Шеста позиция:
Може и от разстояние

Допълнителна позиция……

Седма позиция:

 

Осма позиция:

Допълнителна позиция: Ръцете образуват V……

Девета позиция:

Десета позиция:

Единадесета позиция:

Дванадесета позиция:

Допълнителни позиции….