Символите на Рейки

СИМВОЛИТЕ НА РЕЙКИ

Чо-Ку-Рей

Употребява се за усилване не енергията.
Резонира най-силно на нивото на физическото тяло.

”Насочи силата тук” ;”превключвател на светлината”


Сей-Хей-Ки

Предназначен за емоционално изцеление
(помага за преодоляване на емоционалната болка);
за пречистване, закрила, изчистване.
Резонира на равнището на емоционалното тяло.

”Каквото Горе, такова и Долу”;”Ключ към вселената”


Хон-Ша-Зе-Шо-Нен

Предназначен за преодоляване на
разстояние, пространство и време.
Използва се основно при лечение от разстояние.

Също така помага за освобождаване от влиянието
на отминали травмиращи ситуации в настоящия момент.
Резонира на равнището на умственото тяло.

”Няма минало, няма настояще, няма бъдеще”


Дай-Ко-Мьо

Изключително мощен символ, който
действа на равнището на духовното тяло.
Може да се използва при всяко лечение.


Раку

Не е свързан с лечебни въздействия.