САМОЛЕЧЕНИЕ чрез АУРА

А У Р А Т А

Все повече опити се правят за съчетаване на различните възгледи в една по-цялостна система от разбирания за енергийната система. Такъв опит прави и Дона Идън в книгата си “Енергийна медицина”, обединявайки възгледите на източното, западното и келтското лечителско изкуство. Дона Идън е световноизвестна лечителка, работила индивидуално с над 10 000 души. Изследовател на източното, келтското и западното лечителско изкуство. Книгата си “Енергийна медицина” написва съвместно с д-р Дейвид Файнщайн, прeподавател по психология в Медицинския колеж към университета “Джон Хопкинс”.
Аурата на човешкото тяло е многослойна енергийна сфера, която е образувана от излъчваната от тялото енергия, взаимодействаща с атмосферата на Земята. Сама по себе си тя е защитна обвивка, която филтрира повечето от енергийните влияния, привличайки тези, от които се нуждаем. Докато меридианите са енергийните канали, чакрите – енергийните бази, намиращи се в съзвучие с по-големите енергийни полета на Вселената, то аурата функционира като двупосочна антена, провеждаща енергия от околната среда към чакрите, и обратно.
Аурата може да бъде масажирана точно така, както масажираме биоенергийните точки, меридианите или чакрите.

Масажирането на аурата я успокоява и балансира, а човек усеща лекота и спокойствие. Опитайте следния масаж на аурата, който ще ви отнеме 1 минута:
1. Разтрийте енергично длани.
2. Поставете ги на 5-6 см над главата си. Без да докосвате тялото, бавно масажирайте аурата в посока надолу.
3. С разтворени ръце избутайте енергията от главата надолу, към пръстите на краката.
4. Опитайте с различни движения: бавни, бързи, енергични, плавни… Обвийте цялото тяло с любовта на ръцете си.

КЕЛТСКИ СПЛИТ
(Изтъкаване на аурата)
Терминът е еднакъв и за енергийната система, и за прилаганата техника. Отнема около 1 минута:

1. Застанете стабилно на краката си. За няколко секунди отпуснете ръце отстрани на бедрата, с разперени пръсти. Ръцете трябва да попаднат на естественото си място, където застават, когато не мислите къде да ги поставите. Сега енергията върви надолу по краката ви. Настройте се да усетите нейното движение.
2. Разтъркайте ръце, за да стимулирате енергията в тях. Независимо дали я усещате, енергията вече работи за вас.
3. Вдигнете ръце на около 15 см встрани от ушите. Задръжте за около 10 секунди.
4. Докато вдишвате дълбоко, съберете лакти през себе си. Започнете да кръстосвате ръце, до 3 пъти:
5. Докато издишвате, повдигнете кръстосаните си ръце пред лицето и продължете нагоре, докато ръцете ви сами започнат да падат встрани от него.
6. Вдишайте и оставете ръцете ви естествено да се люшнат пред тялото и да се скръстят.
7. Издишайте и оставете ръцете отново със свободно движение да отидат встрани, като леко се наведете в кръста.
8. Вдишайте и скръстете ръце почти на нивото на глезените.
9. Издишайте и разтворете ръце встрани, като останете приведени.
10. Както сте приведени, извийте ръцете към гърба, отново замахнете напред, оставайки с присвити колене, загребете енергията и докато се изправяте, я изсипете върху главата си. Представете си как енергиите се изливат върху главата ни, обливайки цялото тяло.
Аурата ни защитава от въздействието на енергийните замърсители в атмосферата. Келтският сплит изгражда нейната защитна обвивка и органично свързва всичките ни енергии в цялост.
Подобно на паяжина енергиите на тялото се оплитат, увиват, кръстосват, омотават. Равновесието им се поддържа от енергийната система. На Изток я наричат Тибетски енергиен пръстен, в Йога се представя от две криви, които се пресичат 7 пъти. На Запад енергийната система се представя като две змии, кръстосващи се също 7 пъти. (Това е и символът на медицинската професия.) В келтското лечителското изкуство се нарича Келтски сплит.
Като система Келтският сплит (или както изберете да наричате енергийната си система) обхваща всички енергийни системи на човешкото тяло, създавайки резонанс в тях. Докоснете ли една нишка от тази система, цялата система реагира хармонично; информацията, носена от енергиите, протича и достига където е необходимо.

КЕЛТСКИ СПЛИТ – 2
(Ритмичните осморки)

Ритмичните осморки са вариант на изтъкаване на аурата (Келтски сплит), които енергийно интегрират двете полукълба на мозъка за по-малко от 1 минута:
1. Застанете с ръце, отпуснати надолу и завъртете тяло, като прехвърляте тежестта от единия хълбок на другия – правите го, докато танцувате.
2. Движете ръцете в хармония с движението на тялото. Ще забележите, че и ръцете, и тялото ви всъщност изписват осморки, символът на безкрайността. Оставете ръцете си свободно да изписват все по-широки кръгове.
3. Изнесете ръце напред и направете широко осморно движение с двете ръце едновременно. Вдигнете ръце нагоре, опишете кръг, след това наляво, след това – надясно, описвайте кръгове. Извийте кръста в посока на движението на ръцете, танцувайте, забавлявайте се, докато се лекувате.
Лечебната сила на изписаните осморки е добре позната в медицина – тебеширените осморки, изписани на черната дъска, се използват за лечение на дизлексия.

Всяка от техниките, които Дона Идън предлага в книгата си “Енергийна медицина”, звучи познато и тялото естествено се включва в изпълнението й. Причината – всичко това вече го знаем, защото ни е генетично заложено. Една от нейните техники за преодоляване на отчаянието използва познатата ни мудра Атманджали.

БОЖЕСТВЕНО ПРОНИКВАНЕ

1. Стъпете здраво на краката си. Поставете ръце с разперени пръсти върху бедрата, като оставите ръцете сами да намерят естественото си място. Дишайте дълбоко, усетете земята под краката си, осъзнайте връзката си със земята. Усетете как енергията тече през пръстите ви, по бедрата и отива в земята.
2. Поемете дълбоко въздух, разтворете широко ръце и ги съберете пред гърдите в молитвена поза – мудра Атманджали.

3. Отново поемете дълбоко въздух, разтворете широко ръце и ги вдигнете нагоре. Докоснете Небето, Вселената, Всичко. Получете благословията на Всичко, от което всеки от нас е частица – органично свързана и жизненоважна за функционирането на цялото. Докато издишате, осъзнайте, че току-що общувахте с лечебната сила на Вселената.
4. Загребете лечебната енергия с ръце и ги съберете пред гърдите в мудрата на молещия се (Атманджали), пред Сърдечната чакра, за да проникне лечебната енергия през сърцето.
5. Ако отделна част от тялото ви се нуждае от лечение, поставете заредените си с лечебна енергия ръце върху него.

Следващото упражнение, предложено от Дона Идън в “Енергийна медицина” може да изпълнявате винаги, когато почувствате физически или душевен дискомфорт, тъй като то изгонва токсините от тялото, доставяйки свеж кислород на клетките, освобождава изразходваната или негативната енергия и стимулира движението на свежата енергия.

ОТДЕЛЯНЕ НА НЕБЕТО ОТ ЗЕМЯТА

1. Стъпете здраво на земята, оставете ръцете да се отпуснат по бедрата с разперени пръсти.
2. Дълбоко вдишайте през носа, повдигнете ръце и с кръгово движение ги съберете пред гърдите – позата на молещия се (Атманджали).
3. Отново вдишайте, разделете ръцете, протегнете едната високо над главата и я извийте в китката назад, като че оттласквате нещо от себе си. Изпънете другата ръка надолу, към земята и я извийте в китката така, като че натискате нещо към земята. Задръжте, докато ви е удобно.
4. Издишайте през устата, върнете отново ръце пред гърдите в молитвена поза. Повторете, като смените ръцете, сочещи към небето и земята.
5. Отпуснете ръце надолу и наведете тялото от кръста. Останете така, с леко присвити колене, като 2 пъти дълбоко поемете въздух.
6. Бавно се изправете, изпънете рамене, като опишете с тях полукръг.

БЪРЗА САМОПОМОЩ

Следващите 5 упражнения напомнят Апана Ваю и другите мудри, които спешно подкрепят оздравителните процеси:

ИН И ЯН

1. Средният пръст на едната ръка се поставя в пъпа, другата – между веждите (Трето око).
2. Притиснете точките, а след това леко изтеглете двата пръста нагоре. Задръжте няколко минути.

РАДОСТ

Ако нямате под ръка човек, който ви носи радост, може да използвате въображението си: мозъкът реагира по еднакъв начин и на реални, и на въображаеми обекти, което е и основата на всяка техника, разчитаща на ума.
1. Изпълнете се с чувство на щастие.
2. Използвайте всяка възможност: представа за човек или събитие, което ви изпълва с щастие.
3. Позволете си да изпитате щастие от простичкия факт, че сърцето ви бие, че белите ви дробове поемат въздух, че живеете.

ЦВЕТОВЕ

Всеки има любим цвят. Най-често не подозираме, че предпочитаме нещо, защото то ни носи радост. Извикайте във въображението си любимия цвят. Оставате го да изпълни цялото ви тяло, плувайте в него, позволете му за изпълни всяка клетка. Ефектът е мигновен.
Може да използвате за релаксация всичко любимо – звук, аромат – все едно реален или въображаем – мозъкът е готов да ни услужи във всяко време, стига да знаем какво искаме от него.

ПРОШКА

Разпратете прошка по цялото си тяло. Простете си за всичко, което сте си причинили или което не сте успели да си доставите. Простете си за това, че сте наранили другите. Простете на тези, които са ви наранили.
Повикайте спомена за човек или ситуация, която ви е причинила болка. Енергията на яд, обида, разочарование се трупат във вашите клетки. Не се самонаказвайте, бъдете милостиви със себе си – простете. Докато не простите – на себе си и на другите, няма да бъдете здрави. Успеете ли да изпитате искреното чувство за прошка, ще усетите огромен прилив на енергия, ще се почувствате олекнали, щастливи, здрави.

БЛАГОДАРНОСТ

Благодарността е едно от най-мощните средства за лечение. Изпълнете се с благодарност за всичко, което ви дарява животът. Ако е необходимо, повикайте в съзнанието си човек или ситуация, които ви изпълват с благодарност. Не забравяйте всеки ден да благодарите за това, че просто сте живи.