Традиционна китайска медицина

традиционна китайса медицина
На долните линкове ще намерите описание на акупунктурни точки, акупресура и Чи Гонг упражнения, които са за предпазване от рак на гърдата и за подпомагане на лечението му.

В никакъв случай не заместват посещението при вашия лекар

СИСТЕМА НА АКУПУНКТУРНИТЕ ТОЧКИ

А К У П Р Е С У Р А

Чи Гонг

Препоръчителни Храни