СИСТЕМА НА АКУПУНКТУРНИТЕ ТОЧКИ

СИСТЕМА НА АКУПУНКТУРНИТЕ ТОЧКИ

От гледна точка на Китайския Таоизъм, точките са основа на китайската медицина на принципа на ритъма и цикличността.
От гледна точка на нашите цели, Природните Закони влияят върху точките, те върху меридианите и от там на нашето поведение.
На китайски точка е sue, което в предвод означава “бърлога”, “пещера”, “пространство”, в което нещо се събира. Най-силните, най-големите точки са най-чувствителни и най-дълбоки. Естествено е, че тези точки съдържат и енергия. В Китай точките сe назoвават чрез имена, които означават нещо конкретно, докато на Запад те са номерирани. Точките не са формирани по случен принцип. Нужно е да гледаме на точките така както гледаме на себе си, тъй като те са част от цялостната система на нашия организъм.
Функцията на точките зависи от това, какъв тип енергия съдържат в себе си. Всяка точка се подчинява на общите Космически Закони и специфичния ритъм на Енергията. Ефектът е по-голям ако третирането на точките става в определен час, ден и т.н., когато те са най активни. В работата на точките има последователност и закономерност. Човекът се намира между небето и земята. Точките – това е човекът и човекът – това са точките. Може да се каже, че Небето взема решение за активността на Енергията в точките и под това въздействие се оформя енергийното състояние между Космоса и Земятя. Човек се намира по средата и получава и от Небето и от Земята. Точките в нашия организъм между разположението Космос – Земя, между вътрешното и външното. Функцията на различните точки е свързна с тази система – << Небе-Точки(т.е.Човек) – Земя >>. Такива точки има и по самата планета Земя. Например : по меридианите и паралелите са разположени основни центрове, основни точки, по които се движат огромни потоци енергия. Точките са трансформатор на информацията (информационната енергия) и предават във всички посоки.

ФУНКЦИИ НА ТОЧКИТЕ

Първа функция:
Точките са ретланслатори на иформационната енергия (информацията е енергия). Това е много главна тяхна функция. Те са невероятно фини мембрани, миниатюрни центрове, свързващи външната природа с вътрешната. Акупунктурните точки са много чувствителни, по-чувствителни са дори и от мембраните на клетките. Хващатат и най-малките промени в природата, отчитат дори промяна на температурата, както в човека така и в околната среда. Отчитат още скоростта на теченията във въздуха, влажността и т.н. Тези информации не са дори на молекулярно ниво, а на енергийно. После, те предават тази информация към другите съответни точки. Това са много фини структури, имащи времево – пространствени изменения.
Точките улавят информацията с горната си част, намираща се на повърхността на тялото т.е.върху кожата. След това тази информация се пренася към по-вътрешната й част – към мускули, кости и т.н. Вътрешната част на точките обслужва организма.
Точките са биологични компютри. Превеждат информацията на биологичен компютърен език, за да може да бъде реазбрана от органите на тялото. Така информацията се трансформира в други единици на енегията. Това е принцип на действие на всички Акупунктурни точки. Благодарение на бързия превод на информацията, организмът реагира бързо. Тази информация не е на ниво съзнание, а на ниво Енергия. Целият този процес се извършва независимо дали нашето съзнание участва или не.

Втора функция:
Отнася се до стабилността на организма. Точките спомагат той да се адаптира и устоява на всички промени. Те въздействат още на психика, опитности, съзнание и на всеки орган поотделно.

Трета функция:
Отнася се до улавяне на вътрешните и външните причини водещи до нарушаване на баланса в организма. Точките улавят тази информация и я предават по-нататък по меридианите, а от там тя отива към клетките. Точките и меридианите са израз на нашата енергия. Това обаче не означава, че от енергийна гледна точка, това за нас е непроменлива величина. Напротив, непрекъснато енергията има спадове и покачвания. Има хармония и дисхармония. Няма постоянни величини, има постоянни промени.

 

ВЪЗРАСТОВИ ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗМА НА ЧОВЕКА ОТ ЕНЕРГИЙНА И ФИЗИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА

1. До 10 годишна възраст: В тази възраст, структурата на организма на хората е силна. Енергията е концентрирана в долната част на тялото, за да се даде по-голяма стабилност на физическото тяло. Това е принцип на нашата земна природа. Енергийно младите хора са стабилни, организмът им също и затова те не се уморяват лесно. Кръвта и енергията са в голяма хармония.
2. До 20 годишна възраст: Кръвта и енергията са все още в голяма хармония. Външно човек е свеж, млад, силен.
3. До 30 годишна възраст: Все още има задържане на нивото от двадестте. Петте органа – Сърце, Далак, Черен дроб, Бели дробове, Бъбреци (според петте елемента) – са все още в хармония. Индивидът все още има младежки вид. Хармонията между кръвта и енергията все още се поддържа. Което е от голямо значение. Походката е спокойна. Контролират се минималните смущения.
4. 40 годишна възраст: Съединителната тъкан и кожата отслабват. Получава се леко изсушаване на кожата. Появяват се първите признаци на застаряване. Застаряването е първо външно и после отива на по-дълбоко вътрешно ниво. В тази възраст е изразено увеличено желание все повече да се сяда. Кръвта и енергията все още са в хармония. Болестите тръгват от 40-те нататък.
5. 50 годишна възраст: Отслабва енергията на черния дроб. Нарушава се функцията на свързващите компоненти, които превръщат енергията в кръв и обратно. Намалява се секрецията на жлъчката. Появяват се проблеми в зрителния орган.
6. 60 годишна възраст: Намалява енергията на сърцето. Човек става по – сънлив.
7.  70 годишна възраст: Намалява енергията на далака, а от там и на стомаха. Започват проблеми с храносмилането.
8. 80 годишна възраст: Отслабва енергията на Белите дробове, отслабва и духът, както и дишането-изразител на духа. (Белите дробове са седалище на Духа). Това е сериозно разграждане на вътрешно ниво.
Енергийната връзка между различните типове енергия отслабва. По
принцип меките материи отслабват по-лесно. Костите като материя са по-издържливи. Отслабването на дихателната система оказва влияние и върху дебелото черво, което също отслабва. Става по – интензивно разграждане на енергийните връзки. Човек губи и паметта си. Това въздейства и върху говора. Често се случва човек на такава възраст да бърка имена, събития, факти, да ги смесва и обърква.
9. 90 годишна възраст: Отслабва енергията на бъбреците, които като орган са свързани с елемента вода. Започва да отслабва енергията и на костната система, отделителната система и сексуалната енергия. Човекът като цяло отива към залеза.
10. 100 годишна възраст: Енергията на органите изчезва. Намалена е жизнената енергия на човека както и тази на органите. Бавното разграждане води до там,че Духът напуска тялото.

 

РАЗВИТИЕ НА БОЛЕСТИТЕ СПОРЕД КОСМИЧЕСКИТЕ ЗАКОНИ

ПЪРВИ ЕТАП:
Хипо и хипер нарушаване на ритъма
В началния стадий на заболяване най-напред се нарушава ритъмът на движение на точката с индивидуалните особености на всеки един организъм. Нарушаване на ритъма имаме и в случай на блокаж в някоя точка. Получава се запушване, на това място енергията се спира и се нарушава ритъмът на движение. Човек в такова състояние е неразположен, не е все още болен, но усеща умора. Това е първият етап. Когато имаме нарушаване дейността на Точките, това води и до нарушаване дейността на меридианите. Това е моментът, когато най-бързо се реагира за предотвратяването на бъдещи болести. Болестта е в нейния си зародиш и все още не е стигнала до Меридианите. Всяко едно нещо в тази природа е като жива същност. Болестта също. В началото е все още страхлива и не знае дали ще успее. Пробива бавно и затова в началото тя не е навлязля във вътрешността на организма. Спотаила се е в една “пещера”, т.е. точка и изчаква удобния момент. Веднъж формирана и стабилизирала се в точката, болестта преминава към съответните меридиан или меридиани. В “Книгата на жълтия император” на Ней Цин се казва: “Мъдреците се лекуват още преди да се появи болестта и почиват още преди да усетят умората”. Трябва да се научим как да не дупускаме умората. Или както още се казва да се предпазим от пожара преди да е станал факт. В тази книга още се казва: “Ако се оставиш да се разболееш и тогава да почнеш да вземеш лекарства все едно да започнеш да копаеш кладенец когато си вече ожаднял.” Затова се казва, че бъдещето на човечеството е в тази насока – профилактиката. Чрез медитация и профилактика можем да променим дори гените си и няма да раждаме болни деца. Науката откри наличието на стволовите клетки и виаграта, но едно не се знае, че ако няма хармония във всички свързващи компоненти в организма и организма като цяло, то тези стволови клетки и виаграта са не само безполезни, но и дори вредни. Процесът на нарушаване на ритъма е много скрит. Като първи стадий е хипо и хипер нарушаване на ритъма.

ВТОРИ ЕТАП:
Нарушаване на качеството
Появата на качествени промени са следващият етап. Знаем, че качествените промени водят до количествени и обратно. Възможно е количеството да не повлиява толкова качеството, но при дисбаланс и тук се усеща неразположение в организма като цяло. Улавя се при пулсовата диагностика. Акупунктурата също улавя тези смущения. Все още няма изразено нищо конкретно като заболяване. Нарушен е само ритъмът и качеството на енергията.

ТРЕТИ ЕТАП:
Нарушаване на количеството енергия
Тук вече има и намаляване на количеството енергия. Дори понякога да имаме голямо количество енергия, ако е без качество ефектът е същият. На някои места в тялото може да има достатъчно енергия, а на други не. Нарушено е оросяването. Променят се органите и тъканите. И както се казва в “Книгата на жълтия император”: “Болестта все още не свила гнездо”. Усещат се само симптомите. Все още това е функционално, а не органично заболяване. Съвременната медицина изключва все още като принцип “златото” от древността – лекар, който да следва космическите закони, лекар, който да бъде първо Учител на здравето, а после лечител, както и да се разбере, че психиката е свързана със здравето.

КАК СЕ ВЪЗДЕЙСТВА ВЪРХУ ТОЧКИТЕ

Принципно Точките не трябва да се третират нито много силно, нито много слабо при масаж, както за лечение така и за профилактика. Натискането да бъде леко и релаксиращо. Тези точки са по-чувствителни и по-белезнени. Ако някой ни ощипе на акупунктурна точка ще ни боли повече, отколкото ако стори същото на друга точка. Този принцип на въздействие – среден и лек натиск – върху акупунктурните точки е от голямо значение. Да се въздейства така все едно се свири на пиано, все едно е музика. Нека да се усеща, но да няма болка. Точките са една цялостна система, към която трябва да се подхожда с внимание, нежност и любов. В Космоса няма насилие и болка. Всяко създадено нещо, колкото и малко и незначително за нас да е то, то си има своето значение и играе своята роля. И в наше време продължава откриването на точки от науката. Има една взаимозависимост между цялостното развитие на индивида, неговото разбиране за нещата и развитието на Акупунктурните точки и обратно. Функцията на Точките може да се определи като разпределение на функциите на хората в държавата. Всяка една точка, дори и да се намира извън Меридиана, тя не е маловажна, тя принадлежи към определена система. Енергията е материя в движение. Тя формира нашия образ. Точките като цяло работят на етапи. Има моменти и на почивка. Затова не можем да искаме от една точка да работи ако тя е в почивка. Пак ще има някакво въздействие, но то няма да даде необходимия резултат. Има също съвместими и несъвместими точки, което трябва да се има предвид при работа с точките. Пасивността и активността е от голямо значение за една точка.

ДАОски акупресурни точки

Енергията Чи/Ки е основна материя, която се съдържа в природата и Вселената – тя преминава през всичко, включително човешкото тяло.
В човешкото тяло има във всеки един момент чиста енергия и създадена/натрупана патогенна енергия, затова е важно да можем да чистим патогенната и да натрупваме чистата – това става главно чрез медитация, акупресура, енергийни въздействия, енерголечение, упражнения по Чигун, йога, биклолечение и т.н.. Ако натрупаната патогенна енергия преобладава в тялото или даден орган сме по-уязвими към съответно заболяване, имунитетът ни отслабва.
Енергията в човешкото тяло се движи по 12 основни пътя наречени меридиани. Те са комплексно свързани и образуват енергийната мрежа на тялото, която прониква навсякъде – през кости, тъкани и др. При натрупване на патогенна енергия те се запушват и се получават блокажи. Затова е добре при най-малките симптоми да пристъпим към пречистване – чрез акупресура или енерголечение. Меридианите трябва да се поддържат проходими. Най-лесният начин за отпушване е чрез акупресура – бързо, ефективно и безопасно.
Това става с натискане (няма значение посоката или начина) на определени зони, точки и места. Върху човешкото тяло според различните автори има различен брой акупресурни точки. Основните лечебни са около 365 – по меридианите и извън тях. Има също така специални точки за въздействие, които се изучават в бойните изкуства. Всяка точка си има своята характеристика. Всяка точка е една миниатурна чакра. Чрез масажиране/ натискане на дадена точка се стимулира и задвижва енергията, за да може да се отпуши застоя или блокажа, но също и за да се регулира общото протичане на енергията.

Един основен комплекс от акупресурни точки са така наречените 13 даоски точки.
Те имат не само медицинска, но и духовна страна. Известни са още и като 13-те точки на Сун Съмяо. Патогенните енергии се застояват и натрупват най-вече в тези точки. Те могат да се стимулират и мисленно. Те са и 13-те точки за стимулиране на духовността – променят настроението и характера на човек, помагат за духовно извисяване, укрепване на духа и волята. По състоянието на някои от тях може да се види дали човек ще живее дълго.

Общи положения за намиране на точките

Всички точки се намират в малки ямки и по това се усещат.
1-ва точка – Жън Джун
Растоянието от основата на носа до горната устна се разделя на три и по към носа (не по-средата) е тази точка. От тази точка излиза духът Хун на черният дроб и чрез въздействие върху нея може да се изведе човек от кома и дори да се върне към живот.

Жън – човек
Джън – среда

Използва се при загуба на съзнание, при кома, при умствена и психическа преумора, силен емоционален стрес; лекува половата система, простатата, стерилитет, импотентност, проблеми с половите органи (при недостиг или излишък на енергия), матката.
Жън Джун е свързана с раждане и прераждане, тя също е свързана с вътрешните духове на тялото.
Помага много при емоционален дисбаланс и всякъкъв стрес.
Болестотворните патогени най-лесно нахлуват в меридианите на пикочния мехур и стомаха. Ако не вземем мерки те повлияват на органите свързани с тези меридиани, впоследствие се преместват към меридиана на жлъчката, далака, бъбреците и др. Органи. Това е един дълъг процес. Накрая достигат до меридиана на чения дроб. Затова в Китай се смята, че ако се разболее чения дроб то той много трудно се лекува, защото той се засяга последен и има много други засегнати органи преди него – в огранизма е настъпила по-съществена дисхармония. При такава дисхармония, Ин и Ян почват да се разделят в меридиана на черния дроб. Когато се наруши тяхната връзка (която е и връзка между телесните течности и активната енергия) и те се разделят окончателно, човек умира – смъртта е окончателно разделяне на Ин и Ян.Точката Жън Джун възстановява връзката между Ин и Ян в организма на човека.
Древните Даоси наричат Жън Джун – Глава на Дракона (гръбначният стълб е драконът).
Тя е основна точка при епилепсия, при детски конвулсии, душевни и психични проблеми, лекува истерии, истерични състояния, както и изкривяване на устните и очите.
Използва за отпушване на всички меридиани в главата.
Помага при подпухнало лице.
Масажира се с натиск около 2 минути – може и с почивка.

2-ра точка – Шао Шан
Намира се на върха на палеца от външната страна (всички точки, които не са по основната ос са симетрични – отляво и дясно т.е двустранни).

Шао Шан – Малкият търговец

Тя е последната точка от меридиана на белите дробове. Масажира се нагоре-надолу с възглавничката на палеца на другата ръка; до средна степен на натиск.
Тази точка основно лекува белодробни болести, лекува дори рак на белите дробове (както твърдят в Китай); помага за сваляне на висока тенпература, особено при децата; регулира изпотяването; помага при сърдечен удар (но не е основна точка за това); туберкулоза, малария, при схващане, парализа или полупарализа на горните крайници.

3-та точка – Ин Бай

Ин Бай – Скрита Белота

Може и цялата зона около нея да се масажира и то със силна степен на натиск.
Помага при затлъстяване (изгаря телесните мазнини и холестерола) и за това е основна точка при отслабване; лекува болести на стомашно-чревния тракт; регулира кръвта – помага да се прочистят навън от тялото застояли патогенни енергии; при язви, чревни паразити, застой на кръв в червата; подут корем; газове, къркорене на червата (не от глад) и помага когато човек се храни с прекалено мазни храни.
Далакът е свързан с елемента земя. Земята е по-труднодостъпна, затова в Китай – както металът е дълбоко скрит в земята и е труден за откриване, така и тази точка се счита за по-труднодостъпна и иска по-силен натиск.

4-та точка – Да Лин

Да Лин – Голямата Долина или Голямата Душа

Тя се намира на ръката – там са всички точки от меридиана на перикарда. При прегъване на китката, по средата на вътрешната страна на ръката. Тя се натиска много нежно. Вечер, за заспиване, след 1-2 минути масаж, тя се погалва и се потупва с вибриращи пръсти около 10 пъти.
Тя помага при психични състояния, шизофрения, сърце.
Да Лин лекува сърдечни пристъпи, задух, чувство за тежест – в главата, ръцете, в областта на гърдите (също ако тежестта е съчетана с чувство на раздразнение)
Да Лин е точка на душата – при развите ставаме великудушни. Тя е свързана и с тройния нагревател и следователно влияе на метаболизма; помага при стомашни болки, повръщане, депресия, меланхолия, предпазва и защитава сърцето.

Помага при паника, истерии, силни депресии.
Помага при блокажи на гърлото (също и за възспалено, болно гърло).

5-та точка – Шън Май
Шън Май често се комбинира с Джау Хай  – намираща се аналогично от вътрешната страна на глезена. Добре е да се стимулират едновременно, като обхванем с длан задната част на петата, а масажираме с пръсти със средна степен на натиск.
И двете точки работят добре за обмяната на веществата, при отоци, подуване, задържане на вода в краката и стъпалата.
Шън Май е енергиен мост на янска енергия в краката. Джау Хай е енергиен мост на инска енергия в краката. Ето защо те взаимно се стимулират и помагат.
Шън Май е най-важната точка за стимулиране на духовната енергия.
Помага за отваряне на връзките с небето и космоса (като разширява енергийните канали). Китайският лекар Сун Съмяо казва, че тя помага да се получи нещо велико от небето.
Шън Май регулира Ин и Ян в тялото и възстановява баланса им на повърхността и във вътрешността на тялото.
Шън Май лекува лъжлив студ (отпадналост, вялост, бледо лице). Лесно познаваме, че има този синдром – червен език, сухота в гърлото и устата (това показва дисхармония на Ин и Ян в тялото).
Добре е да се третира между 3 и 5 следобяд.

Шън Май е много полезна точка за всякакъв вид слединсултни състояния, а и предпазва и предотвратява инсулт; може да се използва по време на самия инсулт.
Използва се при парализа на крайниците, при сърцебиене, болест на Миниер, шум в ушите, артроза на глезена; при онемяване, сърдечни пристъпи, загуба на глас, аритмия, психоза, невроза, депресии, истерии, главоболие, менингит, при , болести на пикочния мехур.

6-та точка – КунЛун
( 60-та от меридиана на пикочния мехур)

Намира се на вътрешната страна на глезена, на 1 цун под долния край на кокалчето на глезена.
Това е точка от меридиана на пикочния мехур (който е най-дългият)

Шън Май –Разширявашия се меридиан (йероглигът Шън е подобен на йероглифа за дух; май осначава меридиан). Смисълът е – Духът на човека иска да му е широко. Духовното развитие води до нужда от вътрешна широта. Точка на разширяване, разпростиране, духовно развитие. Духът е по-висша форма на енергия. Ако духът и енергията не могат да стигнат до всяка точка, това се отразява на тялото – дископатия, ишиас например.

Ако духът и енергията са силни, здрави, достатъчни, те се разпростират навсякъде по тялото. Когато се разпростира, той ги изпълва и краката ще бъдат здрави.
При застой на енергия в тази точка краката са тромави; движенията са ни тромави и непохватни – изпускаме чаши, тромаво затваряме вратата и т.н.

На мисловни ниво се смята, че ако човек е твърдоглав и не иска да възприема нови идеи или няма разширяване на мисълта, това говори, че духът е в застой. Тук идва на помощ Шън Май – тя стимулира духа, също помага за духовно отпускана- не е магическа, помага временно, трябва да се замислим какво блокира духа и да се променим, да стамен гъвкави в мисленето си. Шън Май действа за стимулиране и засилване на духа. Тя може да се стимулира и само мисленно – насочваме мисълта в тази точка; тя рядко се нуждае от физическо докосване. Намира се отзад на глезена на 1 цун разстояние от кокалчето, от външната страна (от към сухожилието)

КунЛун – е един от районите на ХонКонг – това е и името на голяма планинска верига между Тибет и Китай.
Тази точка е като една скрита планина в тялото и който я натиска се свързва с истинската планина КунЛун и прави силна духовна връзка . Тази точка е едно завихряне, вортекс на енергията; през нея може да се влезе в друго измерение. КунЛун е връзка със силни енергийни полета в природата. КунЛун стимулира съзнанието, укрепва духа и волята. Човешкото тяло е устроено по подобие на природата според китайската медицина – има реки, планини и тн.

Според китайската медицина чрез подобряване на функциите на органите се стимулира духа и волята. КунЛун е точката за стимулиране на волята. КунЛун регулира и двете страни на апетита (повишението на апетита е лъжлив студ – има вътрешна горешина в стомаха и далака). КунЛун регулира мании – вманиачаване, алкохолизъм, пристрастявания, твърдоглавост. КунЛун помага за гъвкавост – минава се през лабиринти и се балансира характера на човека. Тя помага, но да не забравяме, че не е чудодейна – за усъвършенстване трябва цялостна работа над себе си.

Ако Шън Май се балансира повече чрез съзерцание, то КунЛун изисква много работа, много масаж за да се стимулира и прочисти енергията.
Не е нужно силно да се натиска, но по-често и по-дълго.

Помага при:
Висока температура (понижава, регулира температурата); при гняв (ако някой е много гневлив); при подути крака (няма значение от какво- може горещина или натрупан студ); при ишиас и дископатии, отпуска мускулите и сухожилията, при крампи, разширени вени, главоболие.
След масажиране на КунЛун се стъпва с лекота.

7-ма точка – ДзяЧъ

Това е 6-та точка от меридиана на стомаха. Намира се в ямката, където се разделят челюстите. Може да се открие и като се тръгне от слепоочието и по права линия надолу.

Означава – поддържане на челюстите
При масаж на тази точка се образува слюнкоподобна течност – не е слюнка, не се плюе, това е полезна течност. Наричат я нефритен елексир (образува се и след медитация). Това е образувана телесна течност от най-чист вид; чиста енергия.
Слепоочията са ТайЯн, ДзяЧъ и ФънЧъ – под черепната кост. Тези 3 точки прочистват много добре вятъра и горещината в главата, а и в тялото.

ДзяЧъ се използва за стимулиране на телесните течности – инска енергия.

Тя лекува горещина, влага, помага при зъбобол, при възпаление на устната кухина, до известна степен при парадонтоза; при главоболие, при виене на свят, хрипкав глас, болно гърло, влияе върху щитовидната жлеза и я регулира.

8-ма точка – ЧънДзян

Първо ДзяЧъ и после ЧънДзян се стимулира (в такава последователност)
Премахва стреса, важна точка за сърцето, увеличава слюнката, използва се при недостиг на ин (кръв, телесни течности, охлаждаща енергия). Недостигът на ин се получава при много патогенен огън
Действа на глава, шия, горни дихателни пътища. Прочиства патогените на лицето, включително вируси, влага, патогенен вятър, премахва запушване в меридианите, увеличава пътищата на чиста енергия.

Помага при: лицева парализа, при зъбобол, афти, тумори в устата и главата, жажда, при изкривени устни, очи, отоци в главата, тежест в главата. При натиск се усеща лекота в главата, която се разпростира надолу.