Чи Гонг

Чи Гонг упражнения за гърдите
Упражненията се изпълняват плавно и бавно – всяко движение навън и навътре за около 2 секунди. Ако не можете да стоите прави, изпълнявайте ги седнали.

1. Драконът отваря завесите

1. Вдигнете ръце до гърдите, с длани, сочещи напред. Леко присвийте колената.

2, “Плъзнете” ръцете настрани, колкото можете, без да се напрягате.
Пръстите сочат напред.

3. “Плъзнете” ръцете обратно в изходната позиция.

* * *

Повтаряйте в продължение на пет минути.

 

2. Драконът докосва Луната

1. Вдигнете ръце до гърдите, с длани, сочещи напред. Леко присвийте колената.

2. “Плъзнете” ръцете напред, колкото можете, без да се напрягате.
Пръстите сочат нагоре.

3. “Плъзнете” ръцете обратно в изходната позиция.

* * *

Повтаряйте в продължение на пет минути.

 

3. Танцът на Дракона

1.Поставете ръце на кръста, като пръстите сочат към гръбнака. Тежестта на тялото е на десния крак.

2. Повдигнете леко левия крак така, че само пръстите да докосват пода.

3. Направете кръг с коляното. Започнете да полюшвате крака навън, като коляното сочи настрани. Пръстите остават на пода.

4. Продължавате да правите кръгове, така че коляното е назад и пръстите са на пода. Кракът е опънат назад и петата почти докосва пода.

5. Продължавате кръга – коляното се кръстосва отпред.

6. Повтаряте минута и после с другия крак.

* * *

Повтаряйте в продължение на пет минути.

 

4. Драконът рита напред

1. Поставете ръцете ниско на талията, като пръстите сочат към гърба. Повдигете левия крак свит в коляното.

2. Ритнете напред с петата, като пръстите са опънати назад. Петата да бъде на 8-10 см от пода при напълно изпънат крак.

3. Върнете крака в изходно положение
(стъпка 1)

Повтаряйте в продължение на пет минути, после сменете крака.

Уверете се, че наистина ритате, а не само полюшквате крак. При правилно изпълнение коляното ще се движи нагоре-надолу. Упражнението трябва да се прави плавно и бавно – всеки ритник за около 2 сек. Ако имате затруднение с равновесието, можете да се хванете за облегалка на стол. В краен случай би могло да се изпълнява седнал.

* * *

 

5. Драконът рита назад

1. Поставете ръцете ниско на талията, като пръстите сочат към гърба. Повдигете левия крак свит в коляното.

2. Ритнете назад с петата, като пръстите са опънати назад. Петата да бъде на няколко сантиметра от пода при напълно изпънат крак.

3. Върнете крака в изходно положение
(стъпка 1)

Повтаряйте в продължение на пет минути, после сменете крака.

Tips: Уверете се, че наистина ритате, а не само полюшквате крак. При правилно изпълнение коляното ще се движи нагоре-надолу. Упражнението трябва да се прави плавно и бавно – всеки ритник за около 2 сек. Ако имате затруднение с равновесието, можете да се хванете за облегалка на стол.

* * *

 

6. Драконът загребва Луната от океана

1. Застанете с крака на ширината на рамената.

2. Наведете са надолу с приклякване, все едно, за да вдигнете нещо с дясната ръка.

3. Направете загребващо движение към и пред левия крак.

4. Изправете се бавно, докато гледате дланта.

5. Продължете да гледате дланта, докато се изправите.

6. Когато дланта е на нивото на гърдите, обърнете я към пода и погледнете напред.

7. Отпуснете бавно ръката отстрани на тялото.

8. Заемете изходната позиция.

9. Повторете с лявата ръка към десен крак.
Продължавайте смяната на страните в продължение на 5 минути.

* * *