ЦВЕТОВЕТЕ НА Д-Р БАХ

„Болестта не е наказание или жестокост, а просто средство, с което душата ни показва
нашите грешки и ни предпазва от по-значителни вреди – за да ни върне към
истината и светлината, от които никога не трябва да се отклоняваме.”
Едуард Бах

Тези слова са актуални и днес и намират все по-широко признание.

Системата на цветовете по д-р Бах може да се определи като „лечение чрез хармонизиране на съзнанието”. Отклонената в погрешна посока жизнена енергия трябва да се интегрира отново в нашето цялостно същество. Това е заложено в стария принцип „излекувай сам себе си”. В този смисъл системата на д-р Бах все по-често подпомага професионалното лечение на психо-соматичните заболявания, довеждайки все повече хора до душевно пречистване и равновесие. Системата е трудно да се категоризира. В известен смисъл тя има отношение към класическата хомеопатия, както и към някои антропософски учения. Тя не действа по трудния и дълъг път чрез физическото тяло, а чрез по-фините енергетични нива на енергийните системи на човека.

Духовната същност на лечението се основава на система от отношения, която надхвърля границите на отделната човешка личност. Изградена е нова форма на диагноза – не чрез физическите симптоми, а изключително въз основа на душевното състояние и настроение. Нов и различен днес е и простият и естествен способ на освобождаване на енергията на цветовете от тяхната материална форма и свързването и с носещото вещество. Това води пряко до хармонизиращия ефект на концентратите от цветове, при които не съществуват свръхдозиране, странични нежелани действия и несъвместимост с други лечебни средства и способи. Този безвреден механизъм на действие прави метода достъпен за много широк кръг от хора. Понеже описаните от д-р Бах състояния са последица от общочовешки слабости на характера, а не психически заболявания, лечението с концентрати от цветове може да се прилага и от лица без специално медицинско или психологическо образование. Много по-важни в случая са зрелостта, логическата мисъл и способността за вживяване в проблемите на ближния.

КАК ДЕЙСТВАТ ЦВЕТОВЕТЕ НА Д-Р БАХ

Обяснението на д-р Бах

През 1934 в. д-р Бах обясни по следния начин действието на своите есенции от цветове: „Определени диворастящи висши растения могат чрез своите по-висши трептения да повлияват човешките трептения и да откриват достъпа до нашата духовна същност. Те отмиват недостатъците на характера, които причиняват нашите страдания. Като хубавата музика или другите възвисяващи неща, те са в състояние да ни дарят мир и да ни освободят от нашите страдания. Те не лекуват пряко болестта, а чрез висшите трептения проникват в нашето Висше Аз, в което болестта се стапя като сняг на слънце. Няма истинско излекуване без нагласа към душевен мир и вътрешно чувство на щастие.”

Философията на д-р Бах

Подтикнат от огромната си любов към природата и от силната си интуиция, д-р Бах започва да свързва пациенти със сходни особености с определени цветя. Постига смайващи резултати и така се убеждава, че в центъра на лечебния метод трябва да бъде болният, а не болестта. д-р Бах залага на 38 вида растения. Всяко отговаря на основните характеристики на психиката и следователно, ако са подходящо съчетани, въздействат на духа и връщат хармонията в тялото, а заедно с нея и неговото душевно и физическо здраве. Според д-р Бах, за да са добре тялото и умът, те трябва да са в равновесие.
Когато възникне емоционален конфликт, ядовете и тревогите водят до болест. Но за лекаря тя не е нещо изцяло отрицателно. Болестта е послание към човека да обърне внимание на себе си.

Сътворение и съдба
Човекът на тази планета е само част от сътворението. Той е и неповторимо Аз, но и част от общото Единство. В това Единство всичко е свързано с мощно Висшестоящо енергийно трептение, което се назовава различно: „творческа сила”, „всеобщ принцип на Живота”, „космическо начало” или просто „Бог”.
Всеки човек, както и всичко в Космоса, се подчинява на всеобща закономерност. Като част от Висшата промисъл той носи безсмъртна душа – неговата истинска същност, и има своята преходна личност – това, което е той на земята. Неговото Висше Аз е връзката между душата и личността.
Потенциалите на нашата душа се осъществяват чрез личността. Това са идеалните качества, „добродетелите на нашата по-висша природа”. Към тях се числят кротостта, нравствената сила, смелостта, постоянството, мъдростта, радостта, целеустремеността.
Неосъществяването на заложените в нас добродетели води рано или късно до противоположното чувство – гордост, жестокост, омраза, егоизъм, невежество, алчност. Тези недостатъци са истинските причини за болестта.

Здраве и болест
Здраве: Ако личността действа в пълно съгласие с душата си, човек живее в пълна хармония. Общото божествено начало намира израз чрез душата и Висшето Аз в личността, което е и същността на здравето.
Болест: Когато личността, чрез своята душа, не е в съзвучие с всеобщото космическо енергийно поле, господстват смущение, застой, триене, изкривяване, дисхармония, загуба на енергия. От това произлизат отрицателни настроения, от които се поражда болестта на тялото. Тя е последното предупреждение за опасност, която рано или късно може да доведе до смърт.
Истинските причини за болестта се свеждат според д-р Бах до две основни несъответствия:
1) личността не действа в съгласие с душата си – частично или изцяло и
2) личността нарушава „принципа на единството” с Всеобщото начало. От тази дисхармония произлизат и заболяванията.

Защо човек се разболява?
Д-р Бах пише, че главната причина за неуспехите на модерната медицина е нейното вторачване в симптомите, а не в причините за болестите. Болестта не може да бъде излекувана докрай, просто защото нейният произход не е материален. Ние узнаваме за нея чак в крайната й фаза, когато в тялото се проявява резултатът от дълбокото и продължително действие на различни сили.
Болестите според него могат да бъдат предизвикани и от преки физически фактори като отрови или злополуки. В повечето случаи обаче причина за тях са нарушения на вътрешното равновесие. Болестта е сблъсък между разума и душата и трябва да се лекуват и двете. Затова привидното оздравяване е по-вредно от самата болест, тъй като причината за нея си остава у болния.
Болестта дори е добра и ако се справим с нея по точния начин, тя ще ни помогне да прозрем своите грешки и да ги елиминираме. Това е то истинското оздравяване – след болестта да си по-здрав, отколкото си бил преди нея. А страданията при боледуването са тези, които ни принуждават да си научим урока. Ето защо това, което наричаме болест, е всъщност вникването в собствената ни дисхармония.

Терапевтичното начало на д-р Бах
В своята диагноза д-р Бах изхожда от закона за душата, т.е. от висшестоящата причинна Връзка, за разлика от други системи, които се ограничават върху личността и конкретните явления. Диагнозата се изгражда изключително върху отрицателните душевни състояния. Те не се третират като симптоми, а се отмиват чрез висшестоящи енергийни трептения.
Всеки от използваните от д-р Бах цветове олицетворява определено душевно състояние или – изразено енергетично – трепти с определена честота, която отговаря на съответната честота от човешкото енергийно поле. В човешката душа се съдържат всичките 38 душевни качества на цветовете от системата на д-р Бах.
При конфликт между душата и личността настъпва дисхармония в честотата на трептенията. Стига се до отрицателно състояние на духа. Есенцията от подходящ цвят може да хармонизира отново човешките трептения и по този начин да възстанови равновесието между душата и личността. Така човекът възвръща своето здраве.

Принципи на цветната терапия
Терапията с цветя е алтернатива на все по-технизираната и отдалечаващата се от човешката природа медицина. Д-р Бах защитава правото на болния сам да участва в собственото си оздравяване, като крайната цел е лекарят да стане ненужен. Друг основен негов принцип е липсата в лечението на каквато и да е форма на насилие като например биенето на инжекции.

Как действат цветята ?
Това все още е загадка. Знае се само при какви случаи те влияят и какви изменения определят. Влияят със сигурност на негативните душевни състояния. Но не ги потискат, а ги карат да изплуват и стимулират противодействащи сили, т.е. положителните емоции. Страхът се преодолява с кураж, несигурността с вяра и т.н.

Новият прост метод на потенциране
Откакто свят светува се използват растения за лечебни цели. Но д-р Бах прави разлика между обикновените лечебни растения и тези от Висш порядък, които носят божествена лечебна сила. Той открива тези растения по интуитивен път и ги нарича „щастливите приятели от растителния свят”. Те трябва да са диворастящи и трябва да се събират само от естествени находища.За да се отдели есенцията на растението (която няма нищо общо с химическото понятие) от неговото физическо тяло, д-р Бах използва „слънчевата метода” и „методата на изваряване”.

Слънчевата метода се прилага за всички цветя, които цъфтят през късната пролет или лятото, когато слънцето е достигнало пълната си сила. Цветовете се берат в пълна зрелост сутрин, в слънчеви дни. Брането става с лист между пръстите, за да се изключи допир до кожата. Цветовете се поставят в съд с чиста изворна вода така, че да покрият плътно повърхността. Съдът се оставя на слънце, докато есенцията на цветовете премине в изворната вода, което става за няколко часа. Последната се налива в шишета с известно количество алкохол. Устойчива е неограничено време.

Методата с варене се използва предимно за цветовете на дърветата и храстите, които цъфтят много рано, преди слънцето да е достигнало пълната си сила. Цветовете се събират по същия начин, варят се десетина минути, филтрират се два-три пъти през марля и течността се налива в шишета.
Двата метода са напълно равностойни.

Психодинамично обяснение на действието
Освен видимия за всички цикъл на физическо развитие, съществуват и други, по-висши цикли – на духовно и душевно развитие. Цел на живота е изживяването на тези цикли, за да се осъществи в течение на времето целия потенциал на висшето Аз. Всичко, което поощрява този процес, е положително и всичко, което потиска, е отрицателно, като води рано или късно до заболяване. Ето и един опростен пример за тази психодинамична концепция: Индивидът е изживял като дете фалита на баща си. Затова не се решава да открие собствен магазин – импулсът на неговото Висше Аз влиза в конфликт с нежеланието на индивида. Личността страда поради неосъществяването на част от потенциала – блокирана е ценна психическа енергия. Освен това този вътрешен конфликт коства всекидневно допълнителна психическа енергия – изразходвана напразно. При това положение се прилага есенцията от лиственица по д-р Бах, предназначена за тези, които се смятат за „по-малко способни и работливи от другите”. Есенцията трепти със същата честота, както потенциала на Висшето Аз, и по този начин влиза в пряка връзка с него, отмива блокадата и подпомага Висшето Аз за пълното й отстраняване. По-нататък личността вижда положението в съвсем друга светлина и решава да предприеме опита с магазина. Резултатът от деблокирането е, че енергията на Висшето Аз сега вече може да се използва изцяло от личността.
* * *

Преди да използвате цветните лекове на Бах, обърнете внимание на душевното си състояние – дали изпитвате страх, изтощение, потиснатост, яд – и тогава изберете средството, което му съответства. Ако проблемът е нещо повече от временно настроение, опитайте се да поставите онова, което усещате, в контекста на реакциите си към жизнените ситуации въобще. Ако например се чувствате раздразнителен, дали сте от онзи тип хора, които по принцип правят всичко забързано? Ако е така – “Нетърпение” е точното описание не само на душевното ви състояние, но и на вашата личност. Важно е да се вгледате в личностните си особености и естествения си темперамент, защото в тях може да се крие истинската причина за проблемите ви и като лекувате причината, последиците от настъпилото нарушение на равновесието ще се преодолеят лесно и естествено.
Можете да вземате до шест-седем от средствата на Бах едновременно, но се опитайте да сведете избора си до възможно най-малко, за да дадете на лековете, от които наистина се нуждаете, възможност да постигнат най-голям ефект. Вземайте избраните от вас средства в продължение на около три седмици и отново направете преглед на ситуацията. Ако е необходимо, съчетанието може да се промени малко, за да съответства на променената ви умствената нагласа. Подобно на хомеопатията, и тук се предполага наличието на „слоеве”, които последователно следва да се отстранят, за да се постигне по-дълбоко въздействие.

Различните методи на приготвяне и приемане на комбинациите:

1. Метод на чаша с вода:
Методът на чашата с вода е особено подходящ при остри кризи и при кратковременно приемане. Той се препоръчва при започване на терапия с цветята на Бах. Всяка сутрин в голяма чаша с изворна вода се капват по 2 капки от всеки изходен концентрат (4 капки за Рескю Ремиди) и сместа се пие на малки глътки през целия ден.
Трайност – до 24 часа

2. С бренди или ябълков оцет:
Вземете 20 ml ( 30 ml) тъмно шишенце с капкомер. Налейте до 1/3 или 1/4 бренди (ябълков оцет) и го допълнете с изворна вода. За 20 ml-рово шише капнете по 4 капки от избраните есенции (за 30 ml – по 6 капки от есенция). За Рискю капките се удвояват.
Пие се по 4 капки 4 пъти на ден: сутрин след ставане, преди обяда, преди вечерята и вечер преди лягане.
Съхранение: на хладно и защитено от пряка слънчева светлина място, далече от GSM, РС, телевизор и други електроуреди
Трайност: 2 месеца за приготвена с бренди комбинация; 1 месец за тази с ябълков оцет

3. Само с вода:
Приготвя се като в предишния метод, но без бренди или оцет
Съхранение: в хладилника
Трайност: максимум една седмица