АКО ЖИВОТЪТ Е ИГРА, ТОВА СА ПРАВИЛАТА

АКО ЖИВОТЪТ Е ИГРА, ТОВА СА ПРАВИЛАТА

Чери Картър-Скот

Десетте правила за човешките същества са:

1. Ще получиш тяло.
2. Ще усвояваш уроци.
3. Няма грешки, има само уроци.
4. Урокът се повтаря, докато бъде научен.
5. Усвояването на уроци няма край.
6. “Там” не е по-добре от “Тук”.
7. Другите са само огледала, които ни отразяват.
8. Само от теб зависи как ще изживееш живота си.
9. Всички отговори са вътре в теб.
10. С раждането си ще забравиш всичко това.

АКО ЖИВОТЪТ Е ИГРА, ТОВА СА ПРАВИЛАТА-пълен текст