ГОВОРЯ И МИСЛЯ ПОЗИТИВНО ..

ГОВОРЯ И МИСЛЯ ПОЗИТИВНО ..

Когато произнасяме положителни утвърждения, ние се разделяме с ролята си на жертва и признаваме собствената си сила.
Започни да слушаш какво казваш. Ако се чуеш да използваш негативни или ограничаващи думи – промени ги!
Ако наистина разбираше силата на думите, щеше да внимаваш какво казваш.
Щеше постоянно да се придържаш към позитивни утвърждения.
Вселената винаги отговаря утвърдително на казаното от нас, независимо в какво сме избрали да вярваме.
Ако си решил, че не струваш много, че животът ти няма да е нищо особено, че никога няма да получиш това, което искаш, Вселената ще се отзове и точно така ще стане.
Започнеш ли да се променяш, започнеш ли да внасяш доброто в живота си, Вселената ще ти отвърне със същото.

ПО ПЪТЯ НА ИЗЦЕЛЕНИЕТО С ЛУИЗ ХЕЙ