ХИПНО-МЕДИТАЦИЯТА-пълен текст

ХИПНО-МЕДИТАЦИЯТА

Среща между Изтока и Запада

В Изтока медитацията е много силно развита; може да се каже, че в тази област Изтокът заема водещо място в света.
На Запад е добре развита хипнозата; може да се каже, че в тази област ние сме най-добрите.
Новото откритие, благотворно за здравето и добруването, е единството на медитацията и хипнозата, което наричам “хипно-медитация”.

1. ХИПНОЗАТА

Прилагането на хипноза с лечебна цел е може би най-интересното немедикаментозно, неинвазивно, евтино и природосъобразно психично лечение на нашата епоха.
В хипнозата няма нищо ново. Известни са многобройни религиозни практики – и древни, и съвременни, които довеждат участващите в тях до променено състояние на съзнанието.
Хипнотични методи се използват още от асиро-вавилонските лечители-жреци, египетските гадатели и древноеврейските равини. В еврейските практики например се използват магически обреди, заклинания и медитация, придружени с напеви, дихателни упражнения и концентрация върху букви от еврейската азбука, изобразяващи думата “Бог”. Тези ритуали са близки до самохипнозата и предизвикват еуфорично състояние, наречено “кавана”.
Хипнотичното състояние кавана е методична медитация, дихателни упражнения и състояние на екстаз, подобни на практикуваните в йога, дзен-будизма, индуизма, шинтоизма, суфизма и християнската мистика.
Древните китайски философи като Лао-Дзъ, основателят на даоизма, вярват, че негативните ин-сили причиняват болести, които могат да бъдат преодолени, ако на болния се представят ярки образи на позитивните ян-сили.
В древна Гърция Хипократ и Платон използват подобни на хипнозата методи за лечение на психични нарушения. Стотиците Асклепиеви лечебни храмове, създадени около 500 г. пр.н.е. в Гърция и навсякъде из Римската империя, имат стая за “лечение чрез сън” и по това време това лечение се смята за най-доброто. След като анализират сънищата на пациентите, свещенослужителите ги довеждат до състояние на дълбока релаксация и с помощта на направлявани образи и сугестия лекуват симптомите.
Писмените източници на дзен, на тибетския будизъм и на йога изобилстват от позовавания върху направляваните фантазии, подавани на пациента в дълбоко релаксирано и съзерцателно състояние.
Франц Месмер, първият представител на Запада, който изследва употребата на хипнотичното състояние за лечебни цели, подобно на жреците на Асклепий буквално “изтрива” с едно докосване на ръката симптомите на болестта.
През 1784 г. Академията на науките назначава комисия, която да оцени прилаганото от Месмер лечение с “биомагнетизъм”. Комисията заключава, че “без помощта на въображението биомагнетизмът не дава никакви резултати.” Дезлон – един от членовете на комисията, задава въпрос, на който повече от 200 години никой на обръща внимание: “Ако въображението е толкова ефикасно, защо не го използваме?”
Едва в последно време техниката на въображаемите образи се прилага в психиатрията. Официалната наука определено закъснява: всички религии контролират поведението на вярващите с помощта на внушени образи. Парадоксално е, че трябва да преоткриваме старите истини: вярата, с която приемаме каквото и да е лечение, определя неговата ефективност.
За баща на съвременната хипноза се смята д-р Джеймс Брейд, който създава термина през 1889 г. Той е един от мнозината пионери на лечебната хипноза, наричани от колегите си “шарлатани”. По това време д-р Есдейл прави стотици тежки операции, вкл. и ампутации, като за анестезия използва единствено хипнозата. И пак по същото време в Европа д-р Земелвайс е преследван и накрая затворен в лудница за това, че убеждавал колегите си хирурзи да си мият ръцете след аутопсия, преди операция и раждане…
През 1955 г. Британската медицинска асоциация най-сетне се изказва одобрително за хипнозата и съветва всички лекари и студенти по медицина на преминат основен курс по хипноза. Разбира се, това не става, тъй като лекарствата се дават по-лесно и от тях се печели далеч по-добре. Противно на учението на Хипократ, съвременният лечители смятат, че е по-лесно и доходоносно да упоят пациента, отколкото да използват ефикасни, но неизванзивни форми на терапия. (Днес в Америка нерядко се чува изразът: “Благосъстоянието на лекаря е по-важно от здравето на болните.”)
През 1958 година Американската медицинска асоциация препоръчва на медицинските училища да включат хипнозата в учебния си план. Днес хипнозата се използва най-често като единствено средство за анестезия при алергични пациенти. Прилага се още за контролиране на кръвообращението, за ускоряване на възстановителните процеси и за облекчаване на болката. Хипнозата се използва успешно при естественото раждане, за овладяване на гаденето и повръщането по време на раждане, за успокояване на болките на раково болните, за намаляване на теглото и преодоляване на зависимости , при психиатричното лечение на амнезията, за овладяване на емоционалните причинители на астмата, за стимулиране на редовна менструация и облекчаване спазмите и напрежението, за промяна размера на гърдите, при всички психосоматични заболявания, при сексуални нарушения, безплодие при жените, заекване при децата, тикове, гризане на нокти и нощно напикаване, за анестезия и овладяване на слюнкоотделянето в зъболечението, за преодоляване на фарингиолния рефлекс, както и против болки. Широка употреба намира и в спортната медицина. В хипномедитацията хипнозата се прилага за постигане на душевен мир, равновесие, увереност, самочувствие и щастие в живота.

2. МЕДИТАЦИЯТА

Медитацията не само регулира високото кръвно налягане. Тя изостря съзнанието, повишава концентрацията, успокоява ума, дарява усещане за извисеност, мир, радост и пълнота.
Д-р Дийпак Чопра казва: “Науката е установила, че физиологическото състояние на медитиращите несъмнено се характеризира с още по-ефективно функциониране. В стотици отделни случаи се наблюдава забавено дишане, намалена консумация на кислород и забавяне на обменните процеси. Що се отнася до стареенето, най-важното заключение е, че свързаното със стреса нарушено хормонално равновесие, което ускорява процеса на стареене, се възстановява. Хора, практикували дълго време медитация, имат биологична възраст между 5 и 10 години по-малка от биологичната. Както сънят е най-доброто средство за подмладяване, така и понижената физиологична активност, предизвикана от медитацията, дава подобни резултати.”
Има много стилове на медитация, произлизащи от Изтока. Целта на източната медитация е да се постигне състояние, описвано като “космическо съзнание”, “дълбок мир”, “осъзнаване на Бога”, “просветление”, “самадхи”, “пробуждане на Кундалини” или “нирвана”. Всички големи учители твърдят, че духовната еволюция е резултат от последователно усилие за постигане на по-висше битие или съзнание и че то е нашата съдба. Както казва Иисус: “Не е ли писано в закона ви: “Аз рекох: богове сте?” (Евангелие на Йоан, 10:34).
Това, което липса на западния човек, е лесна за прилагане медитативна техника, за да се ползваме от благотворния ефект на медитацията независимо от религията, убежденията и расовата си принадлежност. Свами Муктананда, пренесъл медитацията на Запад, уверява: “Сънят е за всички хора, независимо от религията им. Същото важи и за медитацията.”
Защо изобщо ни е нужно да се стремим към “космическото съзнание”. Защото най-красивите човешки емоции произтичат именно от такова по-висше състояние на съзнанието: радост, екстаз, душевен мир, състрадание, вдъхновение, прошка – състоянията, които носят позитивен смисъл и пълнота в живота. Медитацията дарява обективен и ясен поглед върху живота, подпомага най-успешните решения на проблемите. Томас Едисон и Хенри Форд са медитирали. А те сигурно са знаели как да извличат изгода всичко.
Йогите смятат, че всяко живо същество притежава потенциална духовна енергия, която може да бъде събудена. Наричат я кундалини. Когато се събуди тази енергия, започва духовното развитие. Според будистите тогава се измъкваме в омагьосания кръг на собствения си живот, преставаме да се занимаваме с едни и същи безплодни действия и започваме да се издигаме към по-висше съзнание и да получаваме по-голямо удовлетворение от живота. С развитие на кундалини започваме да виждаме повече от преди; да чувстваме повече от преди; да съзнаваме повече от преди.
Има три етапа на съзнание: обикновено съзнание, подсъзнание и свръхсъзнание. Световноизвестният метафизик Дик Сътфен ги дефинира така:
“Съзнание: воля, разум, логика, петте физически сетива – зрение, слух, обоняние, вкус и усещане за допир.
Подсъзнание: хранилището на паметта, съдържащо всички основни програми, вкл. вярвания, привички, емоционални програми и паметта за всички предишни животи (Акашик, Акаши, Акашки записи).
Свръхсъзнание: творческата сила и психическите свръхспособности, колективното съзнание на човечеството и неограничените потенциални сили.”
Духовното състояние – свръхсъзнанието се постига трудно. Когато човек го постигне, има усещане за своята цялост, за колективната цялост, за енергийната цялост, която обикновено наричаме Бог. Човек постига единението си с цялото тяло на човечеството.
Човек може да изживее мигове на свръхсъзнание случайно, като интуитивен подтик или внезапна идея. Хиптомедитацията е целенасочено постигане на свръхсъзнание, което води до духовно, психическо и физическо благополучие, вкл. постигане на изцеления. Практикуващия хипномедитация черпи сили от нещо повече от физическото; той черпи сили от действителното надмощие на ума над материята. Това е най-могъщият ум – свръхсъзнателният, умът на Душата.

ХИПНО-МЕДИТАТИВНИЯТ СЕАНС

Ежедневният сеанс трае между 20 и 30 минути и играе ролята на дълбоко оздравително и духовно изживяване. Приемайте времето, прекарано в медитация, като изключително ценно.
Затова:

· Изберете момент, когато сте най-спокойни, може би вечер преди лягане.
· Ако е възможно, изберете стая, където няма да ви безпокоят поне 20 минути. Изключете телефона.
· Ако е възможно, вземете топла вана и облечете чисти дрехи.
· Ако искате, запалете свещ или ароматна пръчица и пуснете любимата си релаксираща музика.
· Изберете нагласата, с която ще започнете медитацията си. Скептичната настройка ще ви задържи в обичайното ви състояние на будно съзнание – доказателство, че убежденията се материализират.
· Легнете и се завийте с топло одеяло. Ако трябва, сложете си запушалки в ушите, за да се изолирате от света и за да се съсредоточите върху дишането си. В продължение на около 2 минути дишайте дълбоко, бавно, с удоволствие. Вдишайте, задръжте дъха около 5 секунди, после бавно издишайте през устата и изгонете от тялото и ума всяко напрежение.

Дишането има решаващо значение за медитативния сеанс. Дишайте със съзнанието, че с всяко вдишване в тялото ви нахлува духовна енергия. Равномерното и дълбоко дишане укрепва ума.
Петте стъпки на хипно-медитацията са:
1. Релаксация.
2. Вглъбяване.
3. Медитация.
4. Съзидателно програмиране.
5. Пробуждане.

1. Релаксация

През тази фаза, докато тялото ви се отпуска, полезно е да си представите как извивате и изстисквате с ръце топла мокра кърпа. Отпускайте мускулите и си представяйте как кърпата се разгъва свободно. По същия начин разгъвайте усуканите си мускули.
Ето че е време да се отпуснете в леглото. Усетете тежестта на тялото, настанете се в пълно удобство. Представете си как от небето се спуска златиста светлина, топлата светлина на слънцето. Тази светлина ви успокоява, тя затопля и отпуска кожата на главата ви там, където се влива светлината. Със силата на въображението си създайте това усещане. Пожелайте да стане така. Очаквайте го. Позволете му да стане. Вижте го как става. Почувствайте го. Съсредоточете вниманието си върху кожата на главата. Спомнете си как топлата кърпа се разгъва, представете си как изчезва всяко напрежение от кожата на главата ви. Кажете си: “Кожата на главата ми се отпуска.” Мислете го, почувствайте го и му позволете да се случи.
Кажете си, че от този момент нататък нищо няма да пречи на вашата хипномедитация. Вече всички външни звуци ще стават част от релаксацията ви. С всяка част на тялото, която отпускате, се потапяте все повече в дълбоката релаксация на хипномедитацията. За всяка група мускули използвайте образа на усуканата кърпа. Съсредоточете се върху челото си. Кажете му: “Отпусни се!” и се представете как се разгъва топлата, успокояваща кърпа.
След като челото се отпусне, може би ще усетите известно усилване на напрежението около веждите. Отпуснете ги. Ако не сте затворили очи, направете го сега. Просто си кажете, че докато очите ви са затворени, ще останете в състояние на хипномедитация. Ако ви се прииска да се почешете, може да помръднете ръката си, без това да наруши вглъбяването ви. От този момент нататък искате да ви бъде максимално удобно и постепенно ставате неподвижни като статуя.
Кажете си, че с всяка изминала минута ще се отпускате все повече. Всъщност, с всяко вдишване и издишване релаксацията ви става все по-дълбока.
Насочете съзнанието си към очите. Почувствайте отпускащата сила на златистата светлина около тях. Светлината се движи надолу и прогонва всяка тъмнина, изхвърля напрежението през въображаеми отвори по върховете на пръстите и на краката. Тази слънчева светлина вътре във вас успокоява всеки мускул, нерв и костица в тялото ви. Позволете на светлината да навлезе в клепачите, да отпусне мъничките мускулчета около очите. После я пуснете дълбоко в очите и зад тях. Отново си представете как се разгъва мократа кърпа. Почувствайте релаксацията в кожата на главата, челото и очите.
Отпуснете мускулите на лицето, челюстта, устните. Отпуснете задната стена на гърлото. Кажете си, че устата ви ще бъде точно толкова влажна, че да ви бъде съвършено удобно. Ако трябва да преглътнете, направете го, без да мислите за това, и продължете нататък.
Отпуснете шията – отпред, отзад, отстрани. Представете си как отпускащата сила преминава по нея. Тя е топлата, нежна, златиста светлина. Прониква надолу по тялото ви и вие се отпускате все повече и повече… Стига до раменете. Помислете си: “Раменете ми се отпускат.” Представете си топлата мокра кърпа и почувствайте как се освобождава напрежението в тях. Потапяте се все по-дълбоко в хипномедитацията.
Почувствайте как вълната на релаксацията се спуска надолу по ръцете, лактите, китките. Кажете им да се отпуснат. Оставете горната част на гръдния кош да се отпусне. Отпуснете гърба. Кажете на стомаха си да се отпусне. Не забравяйте да си представяте топлата слънчева светлина в тях, използвайте и образа на топлата кърпа. С подсъзнанието се общува с думи и картини.
Нека топлата, нежна слънчева светлина слезе до ханша и бедрата. Кажете си: “Ханшът и бедрата ми се отпускат.” Вярвайте го, очаквайте го, искайте това да се случи и му позволете да се случи. Представете си как се разгъва топлата кърпа.Просто оставете напрежението да ви напусне. По същия начин отпуснете коленете, прасците, глезените.
Нека топлата слънчева светлина се влее в стъпалата си и прогони всяка тъмнина от тялото. Оставете светлината да отпусне ходилата и пръстите. Кажете на цялото си тяло: “Отпусни се. Остани така.”

2. Вглъбяване

Вече отпуснахте тялото. Сега започнете да отпускате ума, за да може той да премине в състояние на свръхсъзнание.
Съсредоточете се върху “третото око”, в средата на челото, точно над веждите. (Според Хосе Силва това дава възможност на мозъка да генерира повече алфа лъчи.)
Учените отдавна свързват алфа вълните с по-дълбоката релаксация и усещането за благополучие. Духовните водачи от Изтока учат, че поглеждането нагоре активира духовната воля и духовното зрение. Както пише в Библията: “Светило за тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло.” (Евангелие от Матея, 6:22)
Докато погледът ви е вперен нагоре, кажете си, че тялото ви ще остане отпуснато при всяко вдишване и издишване, с всеки изминал миг. Представете си една голяма черна дъска. Вие стоите пред нея с гъба в едната ръка и червен тебешир в другата. Нарисувайте кръг и напишете в него числото 25. Внимателно изтрийте числото. Кажете си: “Ще броя в обратен ред до едно и с всяко число ще се отпускам все по-дълбоко. Когато стигна до едно, ще съм достигнал до свръхсъзнанието.”
Пишете в кръга всяко следващо число. Спирайте за около 2 секунди, изтривайте го и релаксирайте, преди да напишете следващото. Не се притеснявайте, ако не стигнете до 1. На някои хора са достатъчни и само няколко числа за да отпуснат напълно ума си.

3. Медитация

Квакерите използват израза “тихия вътрешен глас”.
Йогите твърдят, че сме в състояние на дълбока медитация, когато спрем вълните в ума си. Виждали си сте как луната се отразява в спокойната повърхност на езеро? Ако вятърът набразди повърхността, отражението изчезва.
По същия начин, когато умът е спокоен, можете да усетите свръхсъзнанието. Докато напредвате към целта си, оставете ума си да се рее необезпокояван. Няма нищо, което да трябва да направите; няма никой, комуто да трябва да се харесате. Забравете всичко и оставете тишината да влезе във вас. Дишайте спокойно, бавно, ритмично. Задръжте съзнанието си в областта на третото око. Бъдете съвсем неподвижни. В Стария завет пише: “Застанете и познайте, че Аз съм Бог.” (Псалтир, 45:11) Това е моментът, когато се свързвате с Душата.
Прекарайте в това състояние толкова време, колкото ви е нужно. В него минутата може да изглежда като 10 минути, друг път 10 минути изглеждат като една.

4. Съзнателно програмиране

Старото си отива, идва новото. Това са важните няколко минути, в които подавате на подсъзнанието си нови насоки за действие. Може да си кажете:

· Виждам, че вече не ме привличат сладките храни.
· Мога да отслабна и ще го направя, като ям здравословни, пълноценни природни храни.
· Имам в себе си сила, за да оставя цигарите.
· Решавам да не пия алкохол.
· Възприемам живота като божествена хармония.
· Отворен съм за цялата красота и щастие на живота.
· Чувствам се силен и водещ живота си.
· Мисля оптимистично и това прави живота ми съзидателен.
· Притежавам волята и способността да продължа.
· Призовавам по-висша сила, която да ме подкрепя по пътя към здравето.
· Следващия път ще пропусна десерта.
· Утре сутринта ще стана и ще си направя гимнастиката.
· Операцията ми ще протече гладко и аз ще се събудя леко от упойката.
· Зъбът няма да ме боли, докато отида при стоматолога, а той ще работи с мен квалифицирано и любящо.
И т.н., и т.н., според конкретния случай.

Това е стъпката, която ще промени живота ви. Старите програми са могъщи. Поговорката е: “Най-напред създаваме навиците си, после те създават нас.”
Въпреки медитацията мнозина срещат трудности, защото ги ръководят старите им навици. Протакането, леността, нежеланието за поемане на отговорност – всичко това е в сила и е източник на страдание. Съзидателното програмиране е такова могъщо средство, че когато се намирате в състояние на свръхсъзнание, то може буквално да зададе на мозъка ви съвършено нови инструкции за действие.
Преди да започнете хипномедитацията, изберете коя област от живота си искате да препрограмирате.

5. Пробуждане

За да излезете от състоянието на хипномедитация, бройте ето така:
Едно. Връщам се. Решавам да се чувствам добре и да изпитвам цялата възможна радост на живота.
Две. Припомням си нещата в стаята. Решавам да се чувствам силен и здрав.
Три. Почти съм се завърнал. Усещам температурата в стаята.
Четири. Изплувам и на следващото число ще отворя очи и ще бъда напълно буден.
Чувствам се страхотно.
Пет. Протягам се и отварям очи. Аз съм напълно буден.

Направете този процес част от живота си. Тогава животът ви ще стане вълшебен и блажен, тъй като ще сте свързани с възходящото движение на Душата, а не с ограничените възходи и пропадания на ума и тялото.

Д-р Бъртън Доналд Шнел

ХИПНО-МЕДИТАЦИЯТА – СРЕЩА МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА

..