ДВАДЕСЕТ И ДВА НЕОСПОРИМИ ЗАКОНА НА СЪВЪРШЕНОТО ЗДРАВЕ

ДВАДЕСЕТ И ДВА НЕОСПОРИМИ ЗАКОНА НА СЪВЪРШЕНОТО ЗДРАВЕ
Те са заложени в нас; те са нашите инстинкти за живот.
Законите на съвършеното здраве обхващат всички сфери на живота:

Грег Андерсън

УНИВЕРСАЛНИТЕ ЗАКОНИ включват:
· Закон за одухотвореността.
· Закона за личната отговорност.
· Закона за единното цяло.

ФИЗИЧЕСКИТЕ ЗАКОНИ включват:
· Закон за физическата активност.
· Закон за умереното хранене.
· Закон за минималната лекарска намеса.

ЕМОЦИОНАЛНИТЕ ЗАКОНИ включват:
· Закон за устойчивост на стрес.
· Закон за емоционалния избор.
· Закона за еволюционната мотивация.

СОЦИАЛНИТЕ ЗАКОНИ включват:
· Закон за човешкото достойнство.
· Закона “Аз печеля – ти печелиш”.
· Закона “Живей Тук и Сега”.

ИНТЕЛЕКТУАЛНИТЕ ЗАКОНИ включват:
· Закон за съсредоточеността.
· Закон за съзидателността.
· Закон за непрекъснатото развитие.

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗАКОНИ включват:
· Закон за мисията в живота.
· Закон за предназначението да служим.
· Закон за доброто стопанисване.

ДУХОВНИТЕ ЗАКОНИ включват:
· Закон за прошката.
· Закон за благодарността.
· Закон за вътрешния мир.

ВЪРХОВНИЯТ ЗАКОН е:
· Законът за безусловната любов.

ДВАДЕСЕТ И ДВА НЕОСПОРИМИ ЗАКОНА НА СЪВЪРШЕНОТО ЗДРАВЕ-пълен текст

ЛЕКУВАЩО СЪЗНАНИЕ