МЪДРОСТТА НА ТОЛТЕКИТЕ

Направих тази страница с желанието да ви покажа част от картите –
по 12 за всяко от “Четирите Споразумения на толтеките” на Дон Мигел Руис.

БЪДИ БЕЗГРЕШЕН В СЛОВОТО СИ

НЕ ПРИЕМАЙ НИЩО ЛИЧНО

НЕ ПРАВИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

ВИНАГИ ПРАВИ НАЙ-ДОБРОТО, НА КОЕТО СИ СПОСОБЕН

Тук можете да ги използвате в един от възможните варианти : Изтеглете си карта за днешния ден. Тя ще определи качествата, присъщи на днешния ден от живота ви и ще ви помогне да преодолеете евентуалните възникнали проблеми. Прочетете внимателно текста, след това няколко минути медитирайте.