Бъди безгрешен в словото си-12


Моето днешно споразумение:

Бъди безгрешен в словото си. Давай израз на обичта си. Безгрешността на словото може да бъде измерена със степента на твоята обич към самия теб. Ако се обичаш, ти ще проявяваш тази любов в общуването си с другите и това действие ще поражда сходно противодействие.