Винаги давай най-доброто от себе си-2

Моето днешно споразумение:

Винаги давай най-доброто от себе си. Изрази собствената си божественост. Ти нямаш нужда другите да те приемат. Ти нямаш нужда от знания или велики философски идеи. Ти имаш правото да бъдеш себе си и да изразяваш собствената си божественост като живееш и обичаш себе си и другите.