Винаги давай най-доброто от себе си-4

Моето днешно споразумение:

Винаги давай най-доброто от себе си. Най-доброто, на което си способен, се променя непрекъснато. Най-доброто от теб ще зависи от това, дали действаш, когато си свеж сутрин или изморен нощем. Най-доброто от теб ще е различно, когато си щастлив и когато си разстроен, когато си здрав и когато си болен. При всякакви обстоятелства, просто давай най-доброто от себе си и ще избегнеш самопреценката, самообвинението и съжалението.