Винаги давай най-доброто от себе си-6

Моето днешно споразумение:

Винаги давай най-доброто от себе си. Давай най-доброто от себе си, защото го искаш. Ти даваш най-доброто от себе си, когато се наслаждаваш на действието или постъпваш по начин, който няма да има негативно въздействие върху теб. Ти даваш най-доброто от себе си, защото искаш да го направиш – не защото се опитваш да се харесаш на съдията, и не защото се опитваш да се харесаш на другите хора.