Не прави предположения-2

Моето днешно споразумение:

Не прави предположения. Бъди себе си сред другите. Най-голямото предположение, което правим е, че всеки вижда живота като нас. Ние предполагаме, че другите мислят като нас, чувстват като нас, съдят като нас и обиждат като нас. Ние се страхуваме да бъдем себе си сред другите, защото мислим, че те ще ни осъдят, ще ни превърнат в жертва, ще ни обидят и ще ни обвинят, както самите ние постъпваме със себе си.