Не прави предположения-3


Моето днешно споразумение:

Не прави предположения. Кажи *сбогом* на тъгата и болката. Цялата тъга и болка, които си изживял през живота си, се коренят в предположенията и приемането на нещата лично. Целият свят на контрол между хората се основава на това. Спри за миг и помисли над всичко това.