Не прави предположения-6

Моето днешно споразумение:

Не прави предположения. Внимавай за несъзнателните предположения. Предположенията през повечето време се правят много бързо и несъзнателно, защото сме се съгласили да общуваме по този начин. Ние сме решили, че не е безопасно да задаваме въпроси; ние сме приели, че ако хората ни обичат, трябва да знаят какво искаме или как се чувстваме.