Не приемай нищо лично-8

Моето днешно споразумение:

Не приемай нищо лично. Всички хора живеят в своята собствена мечта, в своя собствен ум. Те обитават един напълно различен свят от този, в който живеем ние.