НЛП

Основи

Основни идеи на НЛП.
Дори само един човек да може да направи нещо, то на това могат да се научат и другите.
НЛП: ние ще ви научим как да придобиете нови навици.
Страхотна идея. Ние може да се научим на уменията на други хора. Аз вече написах, че НЛП по своята същност – това е система за моделиране на успеха. Точно за това, за да изясним как работи чуждото умение и да обучим на това другите. Това практически се отнася до абсолютно всичко: като ходене по въглени, игра на борсата, продажби, умение да се запознаваме с хората или да управляваме собствените си емоции.
Всъщност един от студентите на Джон Гриндер за да си вземе сертификационния изпит по Мастер НЛП е копирам модела на ходене по въглени. После е започнал да провежда курсове за ходене по въглени, който внезапно се оказва доста популярен. Ричард Бендлер, когато при него попада човек с фобии е запчнал да търси хора, които сами са се справяли със своите фобии. Намерил няколко такива, изяснил как те са го направили и създал техниката „Бързо лечение на фобии“, която позволява да се справиш със фобията си в рамките на 15 минути.

Всеки човек е уникален или картата не е територия.


Мъжете се заблуждават като си мислят, че всички жени са различни, а жените се заблуждават, мислейки, че всички мъже са еднакви. Майтап. Какво представлява картата. В действителност, всеки от нас има свой жизнен опит, свой поглед за света и този на света е уникален. Личния поглед за света на свеки човек в НЛП се нарича карта. Картите биват различни – малко или повече удобни, подходящи и подробни. Единствено кави те не са: правилни или неправилни, защото това е само описание, модел. Всяка, дори и най-хубавата карта, накъде няма да бъде много удобна. Например: най-добрата карта за София ще е безполезна за Варна. Така, че най-голямата каша настъпва, когато човек се опитва да прекрои света през своята карта, вместо да прерисува картата си така, че тя да бъде по удачна за определена територия. До известна степен това, с което НЛП се занимава е помощ за човека в намирането на такива лични карти за света, които да му помогнат да стане по-успешен, по-щастлив, по-здрав. Разбира се, ако той го поиска.
Страшно много техники за изменение в НЛП са свързани с разширяване на картата в търсене на по-широк поглед на ситуацията. Ако имаме проблем, то решението за него се намира някъде извун нашата карта за света и за да може да го разрешим трябва да разширим карата така, за да може решението да попадне в нея.

Зад всяко поведение стои положително намерение

Намерение – това е позитивна цел, което сти зад всяко наше поведение. Каквото и да правим:   да си говорим, да бягаме, да се караме, да гледаме филм – всичко това е с определена цел. Ние си чистим зъбите за здраве. Купуваме си нови обувки за удобство. Нова кола за престиж. Четем статии за знания. Правим секс за удоволствие. Пием кафе сутрин, за да се събудим. Даже и в най-негативното действие като истерия, депресии и алергии практически винаги има намерение. Когато питали хората, които били спасени при опит за самоубийство, защо са го направили, те са отговорили нещо от рода – аз исках най-накрая да придобия спокойствие. Всичко, което правим ние го правим за реализация на собствените си намерения. Или по друг начин казано: всяко поведение служи за достигане на някаква положителна цел. Тука е нужно да разберен, че напълно положително намерение за някого може да се реализира като крайно неприятно за някои други хора. Един манияк с брадва в ръка в една тъмна уличка може може да иска да получи удоволствие или увереност в себе си, но за попадналите в неговото удовлетворяване на намерението, неговото поведение няма да е много приятно.

Как ние говорим е по-важно, отколкото какво говорим.

Когато ние общуваме, част от информацията предаваме с помощта на думи – вербално – от една страна и от друга страна с помощта на жестове, поза, мимики – това е невербално. С други думи казано – вербална инфирмация – това е съдържанието, а невербалната – това е формата на това съдържание, което предава, отношение, оценка, контекст за вузприемане. В общуването невербалното поведение заема около 85%, а вербалната информация около 15%. За това, колко е дтрудно на общуваш невербално се разбира с пример от текст в интернет. Там се налага да добавяш усмивчици, да удебеляваш текста, да увеличаваш буквите, да подчертаваш нещо и други подобни способи, с които може да предадем емоция.

НЛП: Формата е по-важна от съдържанието.

Когато казвам, че формата на съдържанието е по-важна това не означава, че може да се разминем само с тази форма- т.е. неврбалното. Ако не ми варвате, опитайте се с помощта на мимики, жестове и тона на гласа си да предадете следното: Ние се срещаме утре в седем часа на летището.

Калибровка
НЛП: калибрирането е умение да разбереш чувствата на хората.

Хората казват едно, но много често чувстват и действат съвсем различно. В НЛП има едно такова важно понятие като калибриране – умение да забелязваш яъншните признаци на състоянието. Тъй като всяка наша оценка се проявява в тялото, в интонацията, в движението, в жестовете, в позата, в конструкциите на изречението или дишането. Калибрирането ни помага да разберем какво наистина чувства човека, как се отнася към някото или към нещо или какво иска. По-,алко да обръщаме внимание на това какво казва човека. Понеже като говори, той може да говори за да се хареса на някого, защото очакват от него да каже това или че смята, че в този момент е по-правилно да се каже едикакво си. Или просто защото той още не еосъзнал своите чувства и оценки. Калибрирането позволява да направим общуването много по-точно и ефективно, а поведението на човека много по-разбираемо.
Ние имаме всички необходими ресурси, за да постинем нашите цели.

НЛП: светът е пълен с ресурси.

За да стигнем от Софиа до Варна с кола ни трябва бензин, а на влака електричество. И колата и бензина – това са необходими ресурси за постигане на целите ни за пристигането ни във Варна. Така, че в НЛП се предполага, че ние имаме нужните ресурси за достигане на целите си – да стане по-успешни, да спрем да пушим, да общуваме по-добре или че може да ги намерим тези ресурси. Светът е голям – просто трябва да ги потърсим. По-скоро да помислим как ние можем да постигнем резултата, отколкото да медитираме над темата защо съм толкова нещастен или аз няма да мога да се справя с това или аз не съм създаден за щастие, успехи и тн.

Екологична проверка
НЛП: екологията – това е уважение на другия поглед за света.

В НЛП има една много важна част – това е проверка на екологията на изменението. Това е проверка за последствието на действието – няма ли да стане по-зле след постигането на целта. Да не стане така, че сме постигнали мечтата да станем генерален директор, но сме си докарали язва. За да не ни носят лоши последсвия новите способности, навици и убеждение, които придобиваме, трябва отрано да проверяваме и завъртаме резултата така, че на нас да ни се получат нещата както трябва- т.е. положително.

Модели и Техники.

Модел в НЛП това е едно полезно описание (карта). Например: как да уточним, за каво говори човек, как по време на общуване да изменим оценката му или убеждението в каква последователност да събираме информацията. Техниките в НЛП това са инструкции в стъпки. Най-често техниките описват как да разрешим някой проблем, но има и такива, които описват как правилно да си поставил цели или как по-добре да общуваме. Многото техники на НЛП – това е резлтат от моделирането на това как хората успешно сами са разрешавали подобни проблеми. Например: стратегията за ефективна комуникация се явява резултат на моделиране на успешни комуникатори, бързото лечение на фобиите, от хора, които сами са премахнали своите фобии.

Ценности, критерии и убеждения

Това към, което се стремим, какво искаме или обратното, което избягваме се определя от нашите ценности, критерии и убеждения. Ценностите – това са важни понятия за човека – обикновено се изразяват с абстрактни думи като щастие, свобода, справедливост и тн. Понеже ценностите са доста абстрактни към тях се прилагат критерии – способи за измерване реализацията на ценностите. Например ценността изобилие , а критерий на изобилието е да изкарваш $5000 месечно или да имаш собствен апартамент, кола и тн. Убежденията това са правила на живота описващи как да взаимодействат с ценностите. Например за ценността любов убежденията могат да бъдат – най- важното в живота това е любовта, любовта идва и си отива, аз не съм достоен за любов и тн. Убеьденията могат да разрешават или забраняват постигането на ценността. Описват какво е нужно за нейното постигане и кави са нейните критерии.Например: ако любовта за човека е нещо много важно, убеждението аз не съм заслужил любов ще му забранява да получи любов. Убежденията управляват нашия живот. Или човек прави нещо заради своите убеждения или не прави нищо. Едно време никой не е можел да пробяга 100 м по-бързо от 10 секунди, докато през 1968 г се полага нов рекорд и нов рекорд и сега новия рекорд е 9,69 секунди. Спринтьорите преди на са варвали, че може за по-бързо да се пробяга това разстояние и в тяхната реалност такава възможност не е съществувала. И така докато някой е разбил това убеждение. Убеьденията се явяват и едни от най-важните филтри за възприятие. Ако една жена не вярва, че съществуват порядъчни мъсе според нейните критерии, то те в нейния живот няма и да се появят. А дори да попаднат, то тяхното поведение се интерпретира така се едно те не попадат под нейните критерии. В НЛП има доста много техники за разчупване на ограничаващи убеждения, които ще разгледаме по нататък. Също така има и набор от речеви конструкции за промяна на убеждения направо във разговора, но по нататък.

Нашето отношение се кодира с помощта на субмодалности.

В общуването оценката и отношението съставят 85%, а за отношението дали е важно, дали ни харесва, дали е правилно, дали е законно, мое или чуждо, вярно или грешно ние узнаваме с помощта на така наречените субмодалности. Сензорните модалности в НЛП и психологията са слух (аудиална модалност), зрение (визуална модалност) и чувства (кинстетитеска модалност). Например: ние можем един образ да го отдалечаваме или приближаваме за да усилим преживяването, да го направим по-контрастен или не, за да отслабим преживяването, да го разкрасим по друг начин (тук зависи от подбора на цветове) или да размием фона (прави обекта по-важен). Аналогично можем да променяме характеристиките на звука и чувствата. Променяйки субмодалностите, можем да изменим отношението, да направим неприятното неутрално, да усилим мотивацията, да превърнем съмнението в убеждение или объркването в разбиране. С помощта на визуалните и аудиалните субмодалности можем да управляваме собственото си внимание,а с помощта на кинестетиката можем доста успешно да се научим да контролираме различни успешни състояния: повишено внимание, опиянение или супер мотивация.

Ние можем да управляваме състоянието с помщта на котви

Искало ли ви се е да управлявате собственото си състояние? Така, че като натиснете копчето и да станете уверен в себе си? Или спокоен, или весел, или бодър? А по същия начин да управлявате и други хора? Това нещо съществува, това е възможно с помощта на котвите. Това са такива тагове в съзнанието, които предизвикват нужното състояние. В действитеност думата котва – това са условни рефлекси, нодумата котва звучи по-разбираемо. С помощта на котвите ние можем да включваме или изключваме свое състояние като внимание, бодрост, спокойствие, мотивираност. Можем да го преместваме от това место, където го има в това, където го няма. Например: спокойствие и увереност ги има, когато си лежим вкъщи на дивана, а при общуване с клиенти го няма. И така ние можем да го преместим от дивана към криентите. Може да се управлява състоянието на други хора, могат да се разрушават стари или ненужни вече котви.