НЛП ЗА НАЧИНАЕЩИ

НЛП за начинаещи

1.КРИТУЧЕСКИ СУБМОДАЛНОСТИ                                            2.КАЛИБРИРАНЕ

3.СЕНЗОРНО-ОЧЕВИДНО ОПИСАНИЕ                                    4.ВЕРБАЛНА И НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЯ

5.КОНГРУЕНТНОСТ                                                                                6.ЖЕСТОВЕ

7.КЛЮЧОВИ НЕВЕРБАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ                              8.СЪЗНАТЕЛНО И ПОДСЪЗНАТЕЛНО ДОВЕРИЕ

9.РАПОРТ И ВОДЕНЕЮ                                                                        10.СИНХРОНИЗАЦИЯ ПО ПОЗА

11.КОНГУРЕНТНИ СЪОБЩЕНИЯ ИЛИ ПРАВИЛНО ДА ПОКАЖЕМ…

12.ОТРАЗЯВАНЕ И ПРИСПОСОБЯВАНЕ

13.ПРИСПОСОБЯВАНЕ КЪМ СЕНЗОРНА МОДАЛНОСТ