КАЛИБРИРАНЕ

Калибриране

Хората могат да правят възхитителни неща: да казват това, което не изпитват. Това им позволява да съхранят добрите отношения и да не превръщат общуването в бой.
Представете си, вие отивате на работа, а вашите колеги искренно ви съобщават:

Ти изглеждаш като проститутка.
Не мога да те понасям
Ива явно е по-красива от теб.
Бих ти скъсал дрехите и те … на бюрото.
Бих застрелял шефа ей сега.
Ядох нещо не както трябва и сега изпускам само газове.
Всичко върви на по-зле.

Накои разбира се ги говорят, но не постоянно, а по-изтънчените особи даже могат да контролират изражениети на своето лице и се опитват да скрият емоциите си. Но обикновено човека не е способен съзнателно да се контролира изцяло: контролираш лицето- ръцете и талото ти показват какво произтича вътре във вас, контролираш ръцете – всички емоции са ти изписани на лицето.

Тоест; лората лъжат (в широкия смисъл на тази дума):

Да поддържат добри отношения
Така им е приятно
За да избягват конфликти
Да избягват неприятни последствия
Да се правят на по-добри
И по много други причини

Разбира се иска ни се да разберем какво произтича вътре в човека в действителност. Друг човек обаче за нас е като „черна кутия“ и ние можем само да се чудим за това само по някои негови външни признаци: изменение на гласа, наклон на главата, посока на погледа, почервеняване на кожата, изменение на позата, използване на определени думи и тн. Повечето хора не забелязват тези външни прояви, а ако ги забелязват, то това е съвсем слабо и реагират само на думите. Докато не кажеш, че ти е зле – никой няма да забележи.
Калибрирането – това е установени съответствия на външните признаци и вътрешното състояние на човека.
С помощта на калибриране може да се установи какво изпитва човек в момента без да е свързано с това, какво той говори. И може да се разбере: съгласен ли е той с вашите твърдения или не, добре ли се чувства сега, как се отнася към идеята да отиде на вилата или изменила ли се е реакцията му след колапса на котва. В НЛП калибрирането е един от основните инструменти, с помощта на която комъникацията и консултирането се превръщат в много по-точни науки. Разбира се, че резултатите от калибрирането ще трябва да се интерпретират: какво е показал човек, в какъв момент и по какъв повод.
Един от важнит епринципи на калибрирането: общите признаци на едно състояние са еднакви в различни контексти.
Тоест тъга или радост човек ще демонстрира почти еднакво в различни ситуации. Например: ако един мъж се съгласява с това, че времето днес е хубаво и при това му се понижава гласа, забавя му се речта, торса се накланя напред, то по скоро той би си понизил гласа, забавя му се речта и се накланя напред, ако е съгласен да подпише договор или да отиде вечерта на ресторант.
Така, че за калибриране отначало се създава ситуация, в която човек реагира както на нас ни трябва и забелязваме външните признаци, а след това вече наблюдаваме дали реакцията му е сходна. Например: ако вие се обърнете към някой човек по име, той издава невербален (а понякога и вербален) сигнал за съгласие. Остава това само да го забележим и запомним: ъгълчетата на устните нагоре, раменете са отпуснати, наклон на торса напред, леки бръчки по външните ъгълчета на очите, а после може вече да проверявате доколко той е искрен в своето съгласие при отговорна нужните въпроси.

За много прости реакции признаците в повечето хора са доста сходни. Например: