КРИТИЧЕСКИ СУБМОДАЛНОСТИ

Критически субмодалности.

Преди всичко, вие сигурно сте забелязали, че изменението на някои субмодалности дава по-голям резултат, отколкото на други, но има една субмодалност , от която зависи всичко. Вие променяте нея и получавате нужното изменение и всички други се наместват от само себе си. Например: поставяте картинката на правилното място и автоматически се настройва в нея и яркостта, и разстоянието.
Такава субмодалност се нарича критическа или главна и за всеки вид оценка тя ще бъде различна: за харесва ми ще бъде една, за вярвам – друга, за съгласие – трета. Тогава, ако искате да промените оценката е необходимо да намерите главната субмодалност и да я промените.
За всяка модалност ще си има своя главна субмодалност за една и съща оценка. Например: важно във визуалния канал може да бъде размера, а в аудиалния – силата на звука, в кинестетическия – интензивността. Обикновено тези главни субмодалности в различните модалности се променят синхронно: намалявайки размера на картината с човека – едновременно се е и намалила силата на гласа му.
Разбира се, че когато ние променяхме оценката на ситуацията в предното упражнение, ние явно не сме я отделяли, а тя беше една от трите. При търсените на главната субмодалност се постъпва по по- различен начин, отколкото просто при търсене на различия: променят субмодалностите една по една и гледат дали работи или не.

Упражнение за търсена на главна субмодалност.

Изберете си няколко вещи, предмета и тн., към които вие се отнасяте с различна оценка. В това число на вас ще ви трябва и вещ, към която вие се отнасяте неутрално.
Вашата представа за тях трябва да бъде в един канал (модалност): или всички да като картинки, или като звуци и тн.

Варен картоф – харесвам
Смартфон Samsung S6 – дразни ме
Боинг 777 – впечатлява ме
Ютия – неутрално

Представата за вещта, към която се отнасяте неутрално се се взема за еталон. Променяйки субмодалностите една по една, намерете водещата субмодалност за всяка от оценките към предметите.

Изменяне на оценката на ситуация с помощта на смяна на водещата модалност.

Работна ситуация
Изберете от своя опит една ситуация, към която искате да промените отношението си.
Еталонна ситуация
Изберете от своя опит една ситуация, към която вие изпитвате желани преживявания (имате хубаво или неутрално отношение).
Субмодални отличия
Съставете списък на субмодалните разлики на работната и еталонната ситуация – 3-7 разлики.
Най-често главните субмодалности за харесва ми – не ми харесва във визуалната модалност са: цвят, разположение в пространството, черно-бяло – цветно, асоциация – дисоциация.Височината на звука в аудиалната модалност.
За маниите е малко по-различно: яркост, наличие на фон, промяна на пропорциите – за визуалната модалност. За всеки конкретен случай трябва да се разлежда поотделно. Хората са различни.
Изменение
Сменяйте под ред субмодалностите на работната ситуация от списъка със съответстващите субмодалности на еталонната ситуация. Ако оценката на работната ситуация се е изменила, продължаваме на пред, но ако не се е изменила, то се връщаме назад в изходно положение и променяме със следващата субмодалност.
Ако сте преминали по всички избрани субмодалности, но необходимото изменение не се е получило, потърсете още субмодални различия. Например: възможно е да смените модалността от визулна на аудиална или кинестетическа.
Нови възможности
Помолете клиента да си спомни работната ситуация и проверете невербалните признаци. Момолете го да си помисли за това, как би могъл да се държи по друг начин в тази ситуация. Намерете още поне 3 варияната на ново поведение.
Екологическа проверка
Проверете екологията: Може ли полученото изменение някакси да ви навреди в живота? Ако да – върнете се на 2-ра стъпка и изберете друга по – подходяща ситуация.
Демонстрация
До сега ние работихме с картини, за ситуацията за човека може да бъде с главна аудиална модалност- той повече я чува, отколкото вижда. Например, ако това е разговор. Нека да поработим сега със ситуация, в която има повече разговори. Тука ще направим всичко чрез главната субмодалност.
Оператор: Трябва ми човек, които иска да промени отношението си към определена ситуация. Желателно е тази ситуация да бъде свързана със звук, например с разговори… Митко, има ли такава ситуация, които искаш да промениш? И да е свързана с разговори?

Клиент: Да
Оператор: Как ще я наречем тази ситуация?
Клиент: Нека да бъде Викане. Там на мен ми викат…
Оператор: Добре, Викане. И тази ситуация е свързана по скоро с това, което ти чуваш?
Клиент: Да, аз чувам разговор, върти ми се в главата постоянно…
Оператор: Сега ние е нужна еталонна ситуация, в която също има разговор, но което ти харесва.
Клиент: Имам такава.
Оператор: Как ще я наречем
Клиент: С приятели!
Оператор: Много добре. Сега трябва да намерим субмодалните различия между Викане-то и С Приятели. Къде звука е по-силен?
Клиент: В неприятната ситуация е по-силен.
Оператор: А в нея звука стерео ли е или моно?
Клиент: Стерео…не мога да кажа.
Оператор: В коя ситуация звука е по-висок?
Клиент: Също в неприятната. Там някакъв писък има.
Оператор: В коя ситуация звука е по звънен или приглушен.
Клиент: Когато съм с приятели, там е малко по-приглушен.
Оператор: Когато чуваш тия разговори, скоростта нормална ли е или някъде е по-бърза, по-бавна?
Клиент: В неприятната е малко по-бърз.
Оператор: А продължителността на записа каква е?
Клиент: В неприятната ситуация е само една фраза и тя се повтаря, а в ситуацията С Приятели – спомням си накакви разговори, не дословно но…
Оператор: Много добре. Нека сега да пробваме да изменим възприятието ти за Викането. Намали в нея звука малко.
Клиент: Става по-малко напрегната…
Оператор: Добре, върни предишната сила на звука. Сега направи във Викане-то честотата на звука малко по-глуха.
Клиент: Готово. Стана не толкова скандална, но е все още неприятна.
Оператор: Добре, върни предишната честота. Сега забави във Викане-то скоростта на възпроизвеждане.
Клиент: Не ми се получава.
Оператор: Представи си, че пред теб има диктофон с бутони за контролиране на скоростта. На старите касетачни диктофони има такова копче, че да може да се прослушва по-бързи или по-бавно. Представи си, че Викане-то е записано на касета и можеш да регулираш – по-бързо или по-бавно. Опитай
Клиент: Получава се.
Оператор: Сега забави скоростта таке, че да стане така каквато е в С Приятели.
Правя го. Да. Хм. Някак си стана приглушена и сега даже си спомням почти целия разговор.
Оператор: Супер. Помисли си ти как би могъл по друг начин да постъпиш в тази ситуация? Поне 3-4 варияната.
Клиент: Да, бих могъл.
Оператор: Помисли си добре дали така като се отнасяш сега към тази ситуация би ти навредило някак си в живота?
Клиент: Не, напротив. Даже много по-лесни бих приемал такива агресивни събития..
Оператор: Благодаря.