РАПОРТ И ВОДЕНЕ

Рапорт и водене

На нива на високо доверие (като подсъзнателнотот) може да настъпи състояние наричащо се „рапорт“. Думичката преведена от английски означава връзка, съгласие.
Наличието на рапорт говори за образувала се ситема, хората започват да действат като едно цяло. В тези двойки, които танцуват танго или валс, за да го правят добре трябва да са в рапорт – т.е. да образуват система (синхрон), а за да се образува такава система между тях трябва да има рапорт. Ако хората са образували система значи са в рапорт и обратното.
Рапорт не означава, че имате сега едни движения и мисли – това означава само, че те са съгласувани. В тангото при всеки от партньорите си има свои движения, но при това сходно състояние, ритъм, стил и скорост на движенията.
Едно от свойствата на рапорта е желание да следваш човека, да чувставаш към него разположение и доверие. Ако се е появил рапорт значи се появява и така нареченото водене: вие променяте своето състояние и човек започва да ви следва. Вие сменате позата – той също, вие намалявате скоростта на речта си – той също, вие се упокоявате и той се отпуска. На по-високи нива на рапорт са възможни даже синхронни движения – вие повдигате ръка и той повдига. Ето защо воденето по движение е хубаво да се използва за проверка дали има рапорт.
Наличието на водене е признак за рапорт. Ако имате рапорт то може да водите, ако не можете да водите – то рапорт липсва.
Случвало ли ви се е в компания един да започне да се прозява и после останалите след него? Опитайте да поседите до човек, на когото му се спи и много скоро и на вас ви се доспива. Така в специалните служби са използвали рапорт за да ти закодират в посъзнанието кодирано съобщение с цел манипулация. Разузнавачът се сядал в заведение до обекта на манипулация на съседната маса и незабележително започва да прави същите действие, които прави жертвата. Когато влизат в рапорт, разузнавачът започва да води жертвата с различни действия и след това симулира състояния на сънливост, което се прехвърля и на жертвата и точно в този момент му се предава кодираното съобщение (например минава покрай него и подхвърля фраза или изречение), което жетвата посъзнателно изпълнява.
При добър рапорт даже е трудно да се определи кой именно води, защото се ражда едно общо движение, появява се общо направление за идеи и си общуват на една тема.
Воденето е един от основните инструменти за въздействие – влизате в рапорт и заедно се движите в нужната посока.

Ще ви разкажа една история: две момчета, запознати с НЛП, отишли на концерт. Когато седнали на местата си забелязали, че до тях седи едно момиче в доста отчаяно състояние. Супер неприятно- вие сте на концет, а до вас седи отчаян човек. Какво са направили? Не, не са я питали: „Какво се е случило?“. Те също седнали с такива отчаяни пози, с подобно дишане и изражение на лицето, а след това леко полека започнали да изправят позата, да повдигат глава и да се усмихват. Слвд 10 мин. Момичето вече се усмихвала и викала заедно със всички.
Калибрирането е необходимо, за да интерпретираме точно съобщението, синхронизацията спомага да изгладим филтри на възприятие и да достинем състояние на рапорт. Ако сте в рапорт, то вие сте едно и можете да водите (него, нея,тях, нас) в нужното направление.
Упражнение „калибриране на рапорта“
Въпреки, че единствения сензорно-очевиден признак за рапорт се явява воденето, но има и едно хитро нещо в рапорта: той е симетричен. Ако вие сте в рапорт с някой, то и той е в рапорт с вас и може да калибрирате себе си. Това различава рапорта от доверието. Доверие може и даима кум човек, с който нямате контакт (рапорт има само при наличие на контакт) – например: аз имам доверие в Иван Вазов, но той е починал отдавна. Рапорта е признак на взаимодействие, а за взаимодействие в двете страни е неонходим канал от информация.
Задача: Има много ситуации, когато сте в добър рапорт: вие правите нещо заедно (например танцувате танц с партньор), говорите си с приятен събеседник и ви е хубаво. Определете как вие чувствате вътре във вас тази връзка. Сравнете това с човек, който е до вас, но безразличен. Опитайте с няколко души – не по-малко от 10 в различни ситуации и намерете общото. Това трябва да е напъно сензорно:
Усещане за топлота и спокойствие в областта на слънчевия сплит
Усещане за пълнота в гърдите
Усешане на лека вибрация в стомаха, която върви от долу на горе.
Да, това са усещания, но тези усещания съобщават за рапорт и при различните хора те са различни. Ако имате желание може да си измислите въображаема лапичка, която да светва всеки път, когато имате рапорт и с усилване на рапорта да свети още по-силно.